Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu rahuldas Oleg Samorodni kaks kaebust

Tallinn, 15. detsember 2015. Pressinõukogu arutas Oleg Samorodni kaebust Delfis nii eesti kui ka vene keeles ilmunud artikli peale ja MK-Estonias ilmunud loo peale ning otsustas, et mõlemad väljaanded on rikkunud head ajakirjandustava ebatäpsete tsitaatide pärast.

8. oktoobril nii eesti kui ka vene keeles Delfis ilmunud artikli „MK-Estonia: eelmiseks aastaks vormistas Venemaa saatkond 125 aastatellimust, aga selleks aastaks ei vormistanud ühtegi“ puhul on tegemist MK-Estonia peatoimetaja vastulausega, mis ilmus Oleg Samorodni raamatust rääkiva loo peale. Artiklis lükkab MK-Estonia peatoimetaja ümber Oleg Samorodni väited lehe kohta.

Oleg Samorodni kaebas Pressinõukogule, et MK-Estonia peatoimetaja tekst süüdistab  tema raamatut laimamises. Kaebaja taotles Delfilt MK-Estonia peatoimetaja valeväidete ümber lükkamist, kuid Delfi seda ei teinud. Oleg Samorodni leiab, et Delfi ei ole kontrollinud artiklites avaldatud info tõesust ja kasutatud tsitaate. Kaebaja leiab, et artiklite pealkirjad ja juhtlaused on eksitavad. Samuti ei ole kaebaja rahul, et Delfi tema vastulauset ei avaldanud.

Delfi vastas Pressinõukogule, et 7. oktoobril ilmus Delfis artikkel “Raamat: Vene saatkond maksab kinni venemeelse väljaande MK-Estonia tellimusi”. Antud artiklis kirjutati Oleg Samorodni raamatust “Propaganda hääletoru”, kus autor on teinud etteheiteid MK-Estonia rahastamise kohta. Artiklile esitas MK-Estonia peatoimetaja Andrei Titov vastulaused, mis avaldati 8. oktoobril eestikeelses Delfis “MK-Estonia: eelmiseks aastaks vormistas Venemaa saatkond 125 aastatellimust, aga selleks aastaks ei vormistanud ühtegi” ning venekeelses Delfis pealkirja all “Андрей Титов: очередной ”шедевр” Самороднего оклеветал ”МК-Эстонию”. Delfi leiab, et Andrei Titovi vastulaused on põhjendatud ning Delfil ei ole põhjust nende tõele vastavuses kahelda. Delfi ei pidanud mõistlikuks avaldada omakorda Oleg Samorodni vastulauseid, sest selliselt kujuneks olukord, kus kaks isikut omavahelisi arusaamatusi läbi meedia lahendada püüavad.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Ka juhul kui avaldatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust. Pressinõukogu hinnangul ei vasta tsitaadid Oleg Samorodni raamatust originaalile. Pressinõukogu leiab, et tsiteerimisel tuleb olla täpne.

MK-Estonias 11. oktoobril ilmunud artikli “Oleg Samorodni järjekordne šedööver laimab MK-Estoniat“ näol on tegemist Delfis ilmunud looga, kus MK-Estonia peatoimetaja lükkab ümber Oleg Samorodni väited lehe kohta.

Oleg Samorodni kaebas Pressinõukogule, et MK-Estonia peatoimetaja tekst süüdistab tema raamatut laimu sisaldamises. Kaebaja taotles MK-Estonialt vastulauset, kuid leht seda ei avaldanud. Oleg Samorodni leiab, et MK-Estonia ei kontrollinud artiklites avaldatud info tõesust ja kasutatud tsitaate. Kaebaja leiab, et artikli pealkiri ja juhtlause on eksitavad.

MK-Estonia vastas Pressinõukogule, et tekst oli reaktsioon Oleg Samorodni raamatule ja sellest rääkivale artiklile Delfis ning sisuliselt oli tegemist kaebaja väidete ümberlükkamisega. Toimetus märkis, et kaebaja ei ole lehe poole pöördunud. Leht kinnitas, et artiklis olevad tsitaadid on vastavuses raamatuga ja raamatus olevad hinnangulised seisukohad on muutmata.

Pressinõukogu otsustas, et MK-Estonia rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.10., mis näeb ette, et tsitaatide kasutamisel originaalist erinevas kontekstis tuleb olla ettevaatlik. Pressinõukogu leiab, et lehes kasutatud tsitaadid ei vasta originaalile. Pressinõukogu hinnangul tuleb tsiteerimisel olla täpne.

Pressinõukogu hinnangul MK-Estonia teiste ajakirjanduseetika koodeksi punktide vastu ei eksinud. MK-Estonia kinnitusel ei pöördunud Oleg Samorodni toimetuse poole vastulause sooviga ja seega ei saanud leht ka seda avaldada.

MK-Estonia avaldas Pressinõukogu otsuse 26. novembril ja Delfi 14. detsembril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele