Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Tallinna Televisiooni kohta tauniva otsuse

Tallinn, 17. juuni 2015. Pressinõukogu arutas Hannes Vaski kaebust Tallinna Televisioonis 28. aprillil eetris olnud uudise peale ja otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõigus on juttu Veeteede Ameti peadirektori valimisest, mille kohta ajakirjanik Andres Raid küsib muuhulgas arvamust Veeteede Ametis töötavalt Hannes Vaskilt.

Hannes Vask kaebas Pressinõukogule, et tema eranumbrile helistas kodanik, kes tutvustas end Andres Raidina ja kellega ta rääkis umbes poolteist minutit Rene Arikase valimisest Veeteede Ameti peadirektoriks. Hiljem selgus, et tegemist oli Tallinna Televisiooni ajakirjanikuga ja salvestis oli eetris 28. aprillil. Kaebaja märkis, et Andres Raid ei öelnud, millist väljaannet ta esindab ja et tegemist on intervjuuga. Hannes Vask lisas, et tal puudub asutuses meediasuhtluse pädevus.

Tallinna Televisioon vastas, et ajakirjanik jättis küsitletava teavitamata, keda ta esindab ning ei teavitanud intervjuu salvestamisest ega kontekstist, kuhu info läheb. Tallinna Televisioon vabandas kaebaja ees.

Pressinõukogu otsustas, et Tallinna Televisioon rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.1., mis näeb ette, et ajakirjanik, kogudes materjali avaldamise/edastamise jaoks, peab teatama vestluspartnerile, et ta on ajakirjanik ja millise väljaande juurest. Soovitav on teatada ka, mille jaoks informatsiooni kogutakse. Tallinna Televisiooni ajakirjanik Andres Raid jättis kaebajale ütlemata, millist kanalit ta esindab ja milleks infot kogub.  

Tallinna Televisioon avaldas Pressinõukogu otsuse 10. juunil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele