Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Postimehe veebis ilmunud loo kohta tauniva otsuse

Tallinn, 25. september 2015. Pressinõukogu arutas Ingrid Veidenbergi kaebust Elu24 küljel 5. juunil ilmunud loo „Sahinad: Ingrid Veidenberg käis Kroonika peol ajakirjanikke oma ridadesse värbamas?“ peale ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel, mis kandis algselt pealkirja „Ingrid Veidenberg käis Kroonika peol ajakirjanikke oma ridadesse värbamas“, räägib sellest et Ingrid Veidenberg tegi ajakirjanikke Eesti Päevalehte meelitades allika väitel teisi meediaväljaandeid maha.

Ingrid Veidenberg kaebas Pressinõukogule, et artiklis on ebaõiged faktiväited, temalt ei küsitud kommentaari ja talle on omistatud väited, mida ta ei ole öelnud. Kaebaja lisas, et teda püütakse artikliga laimata ja halvustada. Ingrid Veidenberg taotles Postimehelt artikli eemaldamist veebist, kuid seda ei tehtud ja artikli lõppu lisati tema tsitaat, mis võeti taotlusest.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artikkel avaldati üritusel osalenud allikate ütluste põhjal. Leht märkis, et lisas Ingrid Veidenbergi seisukoha kohe, kui sai temalt e-kirja. Leht tunnistas oma viga, et algselt puudus loos kaebajapoolne seisukoht, kuid toimetus täiendas artiklit esimesel võimalusel.

Pressinõukogu otsustas, et väljaanne rikkus veebis avaldatud looga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei olnud artikli teema nii päevakajaline, et see ilma kaebaja kommentaarita avaldada. Pressinõukogu leiab, et kommentaar oleks tulnud kaebajalt kohe võtta.

Pressinõukogu otsus ilmus Postimehe veebis 25. septembril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele