Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Päevalehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 30. september 2015. Pressinõukogu arutas Uno Trummi kaebust Eesti Päevalehes 2. juulil ilmunud artikli „Avalik kiri Rein Rauale“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Eesti Päevaleht avaldas Uno Trummi saadetud kirja muudetud pealkirja ja sisuga.

Uno Trumm märkis kaebuses Pressinõukogule, et ta palus oma kirja toimetusel mitte muuta ja muutmise soovist teavitada. Kaebaja lisas, et toimetus ei informeerinud teda sellest, et leht avaldab kirjast vaid üksikuid lõike.

Eesti Päevaleht vastas, et kaastööde toimetamine on Eesti ajakirjanduses levinud ja üldaktsepteeritav nähtus ja artikli ilmumise ajal oli see kirjas ka Eesti Päevalehe impressumis. Leht lisas, et ühtki olulist mõtet artiklist välja ei jäetud ja kaebaja mõtted anti edasi terviklikuna. Toimetus võttis kaebajaga ühendust, et artiklit täiendada ja likvideerida puudused, kuid kaebaja ei soovinud seda.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.12., mis näeb ette, et välisautori poolt loodud ajakirjandusliku materjali sisu ei ole hea muuta autori teadmise ja nõusolekuta.

Eesti Päevaleht avaldas Pressinõukogu otsuse 30. septembril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele