Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Postimehes ilmunud artiklit

Tallinn, 30. november 2015. Pressinõukogu arutas Jevgeni Ossinovski kaebust Postimehes ilmunud artikli peale ja leidis, et leht rikkus head ajakirjandustava.

28. oktoobril ilmunud artikkel „Minister Palo palus Oleg Ossinovskile teenet“ räägib sellest, et Urve Palo sai ministriametis olles hakkama pretsedenditu käiguga, kui pöördus oma Leedu kolleegi poole palvega, et see aitaks sotside suurtoetajat Oleg Ossinovskit. Artikli juures on kõrvallugu „Kilde Jevgeni Ossinovski seostest isaga“, kus leht väidab, et Jevgeni Ossinovskil olid ministrina seosed isa ettevõtmistega.

Jevgeni Ossinovski kaebas Pressinõukogule, et kõrvalartiklis püütakse siduda tema isik ja tegevus Oleg Ossinovski ärihuvidega. Kaebaja leiab, et esitatud väited on ebatõesed ja pahatahtlik oletus, mille eesmärk oli teda mustata. Kaebaja märkis, et materjal pärineb Eesti Päevalehest ja selle kohta on tehtud ka Pressinõukogu tauniv otsus. Kaebaja lisas, et juba Päevalehe artiklis lükkas ta valeväited ümber. Kaebaja hinnangul sisaldab Postimehe artikkel tema kohta taas valeinfot. Lisaks on tema kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid sõna antud ei ole.

P
ostimees vastas Pressinõukogule, et Postimees avaldas vabanduse 30. oktoobril paberlehe kolmandal leheküljel. Samuti on avalduse aluseks olev lõik eemaldatud veebiloost.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul ei kontrollinud Postimees Jevgeni Ossinovski kohta avaldatud infot. Seda tunnistas ka ajakirjanik oma vabanduses.

Pressinõukogu tunnustab Postimeest, et leht avaldas kiiresti vabanduse ja eemaldas vaidlusaluse lõigu artikli veebivariandist.

Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse 28. novembril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele