Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi TV3 kohta kaks õigeksmõistvat otsust  

Tallinn, 13. veebruar 2018. Pressinõukogu arutas Oksana Zuiko kaebust 30. oktoobril TV3 eetris olnud „Kuuuurija“ peale ning Sandra Napsepa kaebust 20. novembri „Kuuuurija“ peale ning otsustas, et kummaski saates ei ole head ajakirjandustava rikutud.

30. oktoobri „Kuuuurija“ räägib Tallinnas Koplis tegutsevast „kassivabrikust“, kust tõukasside pähe ostetud kassid uutes kodudes surevad ja haigestuvad juba mõne nädala möödudes. Oksana Zuiko kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik sisenes tema koju ebaseaduslikult, ei tutvustanud ennast ja esitas ebaõigeid andmeid. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud võimalust kommentaariks ja et teda filmiti, kuigi ta selle keelas. Lisaks on saates Oksana Zuiko sõnul esitatud valeväiteid.

TV3 vastas Pressinõukogule, et „kassivabrikute“ puhul on tegemist avalikkuse jaoks olulise teemaga. Saates on käsitletud teemat laiemalt, intervjueeritakse veterinaar- ja toiduameti esindajat ja loomaarsti. TV3 kogutud andmete põhjal tuleb välja, et kaebaja müüb kasse tõupaberiteta ja temalt ostetud kassid on mitmel korral surnud vaid mõned nädalad pärast ostmist. TV3 on seisukohal, et saates ei avaldata kaebaja kohta ebaõigeid või eksitavaid väiteid.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 saade „Kuuuurija“ ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli teema avalikkuse seisukohast oluline ja kõik osapooled said sõna.

Pressinõukogu hinnangul oli ajakirjanik sunnitud kaebaja juurde sisenemisel kasutama ajakirjanduslikku eksperimenti, esinedes kassipoja ostjana. Varasematele katsetele kaebajaga ühendust saada Oksana Zuiko ei reageerinud. Kui ajakirjanik ütles, et on huvitatud kassipojast, sai ta kaebajaga kohe ühendust. Pressinõukogu hinnangul on antud asjas olemas avalik huvi ja seetõttu on ajakirjanduslik eksperiment põhjendatud, nagu sätestab ajakirjanduseetika koodeksi punkt 3.7.

Pressinõukogu arutas ka Sandra Napsepa kaebust 20. novembri „Kuuuurija“ peale ja otsustas, et telekanal ei rikkunud head ajakirjandustava. Saade räägib konfliktist ilusalongide vahel.

Sandra Napsep kaebas Pressinõukogule, et saatejuht ei pidanud kinni lubadusest tagada ühe allika anonüümsus. Kaebaja ei ole ka rahul, et tema poolt saatejuhile antud materjali ei kasutatud. Samuti leiab kaebaja, et saates on segamini faktid ja arvamused. Kaebaja ei ole rahul, et saatejuht näitas eravestlusi luba küsimata ning avaldas faktivigu ja valet kaebaja kohta.

TV3 vastas Pressinõukogule, et saate tegemise tingis Sandra Napsepa pöördumine „Kuuuurija“ saatejuhi Katrin Lusti poole. Lugu uurides tulid välja täiendavad asjaolud, mille kohaselt oli kaebaja pöördumise motiiv konkureerivat ilusalongi halvustada. TV3 lisas, et kaebuses ei tooda välja ühtegi konkreetset faktiviga, mis saates väidetavalt avaldati. TV3 on seisukohal, et saates ei ole ühtegi valeväidet avaldatud. TV3 lisas, et konflikti osapooled on sõna saanud ning Sandra Napsepale anti võimalus selgituste andmiseks.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 ei ole saates „Kuuuurija“ eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud sõna, nagu ka teine osapool. Pressinõukogu ei saa hinnata saates esinenud osapoolte väidete tõesust, ent saatejuht on võimaldanud mõlemal poolel oma seisukohad esitada. Pressinõukogu jätab rahuldamata kaebaja etteheited, et lugu ei tehtud tema esitatud näpunäidete järgi. Toimetusel on õigus valida oma fookus ja arvestada loo tegemise käigus kogutud materjalidega.

Pressinõukogu juhib Kuuuurija saate tähelepanu vajadusele hoiduda osapoolte konflikti õhutamisest kaamera ees. Selline konfrontatsiooni tekitamine kaamera ees võib moonutada asjade tegelikku seisu.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele