Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Kanal 2 õigeks  

Tallinn, 16. veebruar 2018. Pressinõukogu arutas Keili Sükijaineni ja All Media Eesti AS kaebust Kanal 2 saates Reporter 23. novembril eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et telekanal ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Reporteri saatelõik süüdistab TV3 reporterit Keili Sükijainenit selles, et kuigi tema tõi avalikkuse ette Laura Kõrgemäe kupeldamisskandaali, oli ta ise Iraj Zandiga intiimsuhtes. Reporteris rõhutatakse, et TV3 reporter Keili Sükijainen oleks oma saatelõikudes pidanud välja ütlema oma seotuse temaatikaga.

Keili Sükijainen ja All Media Eesti AS kaebasid Pressinõukogule, et saatelõigus avaldati Keili Sükijaineni kohta ebaõigeid faktiväiteid, mille järgi on ajakirjanik olnud Iraj Zandiga intiimsuhtes, kasutanud tema raha ja saanud temalt kingitusi. Samuti süüdistatakse ajakirjanikku selles, et ta ei ole olnud oma lugu tehes sõltumatu. Kaebajad ei ole rahul, et Keili Sükijainen ei saanud teiste osapooltega võrdselt eetriaega.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et Keili Sükijainen sai saates sõna ja esitada oma nägemuse. Kanal 2 märkis, et Reporteri lugu ei anna hinnangut, kumb pooltest esitab tõeseid faktiväiteid.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei rikkunud 23. novembril eetris olnud Reporteri saatelõigus ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on Keili Sükijainen saanud saatelõigus võimaluse oma seisukohtade selgeks väljaütlemiseks. Pressinõukogu leidis, et mehaaniliselt võrdse eetriaja andmine polnud vajalik.

Ei uudislugu ega Pressinõukogu saa tuvastada osapoolte esitatud faktiväidete paikapidavust. Kanal 2 Reporteri lugu ei võta telekanalilt TV3 võimalust kupeldamisteema või muude teemade edasiseks käsitlemiseks.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele