Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Stolitsa kohta tauniva otsuse 

Tallinn, 21. veebruar 2018. Pressinõukogu arutas Ivan Makarovi kaebust 6. novembril Stolitsas ilmunud juhtkirja peale ja otsustas, et Stolitsa rikkus head ajakirjandustava.

Stolitsa juhtkiri teeb kokkuvõtte Eestis ja maailmas toimunud sündmustest. Muuhulgas peatub juhtkiri Ivan Makarovi arvamusel eestlaste solvamise kohta.

Ivan Makarov kaebas Pressinõukogule, et juhtkirjas on avaldatud pahatahtlik väljamõeldis selle kohta, nagu oleks ta teinud ettepaneku jätta muulased hääleõigusest ilma. Samuti ei ole kaebaja oma sõnul väitnud, et mitte-eestlaste valimisõigus solvab eestlasi.  

Stolitsa vastas Pressinõukogule, et juhtkiri sisaldas irooniat. Stolitsa väitel viitab Ivan Makarovi Postimehe artikkel Eesti elanike vastandamisele rahvusliku kuuluvuse järgi.

Pressinõukogu otsustas, et Stolitsa rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et Stolitsa oleks pidanud juhtkirja tekstis selgemalt välja tooma, et Ivan Makarovile omistatud ütlused ei ole faktiväited, vaid irooniline tõlgendus Makarovi artiklist, mida Stolitsa lugejad tõenäoliselt lugenud pole.  

Stolitsa avaldas Pressinõukogu otsuse 19. veebruaril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele