Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava

Tallinn, 1. aprill 2005. Pressinõukogu arutas 24. märtsil Tanel Treima kaebust Eesti Ekspressi peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Tanel Treima esitas kaebuse 3. veebruaril 2005 Eesti Ekspressis ilmunud loo “Naisteahistaja pandi vangi” peale. Kaebaja leidis, et artiklis käsitleti teda kurjategijana, kuigi kohtuotsus ei olnud veel jõustunud.

Eesti Ekspress selgitas, et artiklis kajastati kohtuotsust. Leht märkis, et ajakirjandusel on õigus ja kohustus jagada infot selle kohta, milliseid otsuseid on kohus teinud. 

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest tugines oma artiklis kohtu poolt tehtud otsusele. Vastavalt eetikakoodeksile teenib ajakirjandus avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele