Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu lahendas kolm Eesti Päevalehe peale esitatud kaebust

Tallinn, 2. mai 2005. Pressinõukogu arutas 21. aprillil kolme kaebust Eesti Päevalehe peale ning tegi ühe õigeksmõistva ja kaks taunivat otsust.

Toiran OÜ kaebas Eesti Päevalehes 8. jaanuaril 2005 ilmunud artikli „Invaliidi kojusõit maksis 750 krooni” peale. Kaebaja ei olnud rahul kontrollimata faktide avaldamisega ning sellega, et ei saanud võimalust kommentaariks.

Pressinõukogu otsustas, et leht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit punktis, mis kohustab konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei olnud artikli avaldamisega nii kiire, et see oleks õigustanud kritiseeritava osapoole kommentaariõiguseta jätmist.

Eesti Päevaleht avaldas otsuse 26. aprillil.

Pressinõukogu arutas ka Pavel Gammeri kaebust 19. novembril 2004 ilmunud artikli „Andmeid võltsinud ärimees jäi kohtus kodakondsuseta” peale. Pressinõukogu otsustas, et leht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit punktis, mille järgi peab toimetus info tõesust ja allikate usaldusväärsust kontrollima. Samuti pidanuks ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Eesti

Päevaleht avaldas otsuse 2. mail.

Pressinõukogu arutas samuti Lembit Ülperi kaebust 10. märtsil 2005 ilmunud artikli „Wõro nõukogu esimeest süüdistatakse 15 miljoni riisumises” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele