Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi kaks taunivat otsust

Tallinn, 11. oktoober 2005. Pressinõukogu tegi 29. septembril toimunud koosolekul kaks taunivat otsust, neist ühe ajalehe Gorod peale ja teise Lääne-Harju Ekspressi peale.

Ajalehe Gorod peale esitas kaebuse Kirde-Eesti Ettevõtjate Liit (KEEL), kes polnud rahul tänavu mais ilmunud pildiallkirja „Armastav ühendus”. Kaebaja pidas pildiallkirja  eksitavaks. Gorod selgitas, et nii tekst kui fotod vastasid tõele.

Pressinõukogu otsustas, et Gorod on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, mille järgi ei või fotod ja fotode allkirjad auditooriumi eksitada. Antud fotoallkirja puhul ei ole viidatud, et fotod on tehtud seminaril. Tekstis on aga juttu vaid Isamaaliidu volikogu koosolekust.

Pressinõukogu arutas ka Tiiu Metsa kaebust Lääne-Harju Ekspressis 9. juulil ja 16. juulil 2005 ilmunud kirjutiste peale Vasalemma vallavolikogu töö kohta. Tiiu Mets leidis, et artiklid sisaldasid valefakte ning eksitasid avalikkust. Kaebaja ei olnud rahul vastulause kommenteerimisega.

Lääne-Harju Ekspress vastas, et 9. juuli kirjutised andsid ülevaate Vasalemma vallavolikogu istungist ning ühes neist avaldas ajakirjanik arvamust kahest dokumendist leitud erinevuste kohta. Toimetus avaldas vastulause juures kommentaari põhjusel, et vastulause on lugejaid eksitav.

Pressinõukogu otsustas, et 9. juulil avaldatud artikliga „Vasalemma vallavolikogus” ja arvamuslooga „Vasalemma revisjonikomisjoni tööst” ei ole leht eksinud hea ajakirjandustava vastu.

Pressinõukogu otsustas samuti, et leht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2, mis kohustab avaldama vastulause ilma toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta. Ajaleht avaldas vastulause juures kommentaari, millega eksis hea tava vastu.

Pressinõukogu mõlemad otsused allkirjastas aseesimees David Vseviov.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele