Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi kaks õigeksmõistvat otsust

Tallinn, 19. oktoober 2005. Pressinõukogu arutas 13. oktoobril kaebusi Äripäeva ja Sillamäeski Vestnik peale ning tegi mõlema kaebuse puhul lehte õigeksmõistva otsuse.

MTÜ Noorteliit Sillamäe – Tuleviku Linn esitas kaebuse ajalehes Sillamäeski Vestnik 16. augustil ilmunud kahe pealkirja „Linnas on üks noorteühendus rohkem…” ja „…Teises noorteühenduses on vähenenud” peale. Kaebaja pidas kahe artikli pealkirju  ühendatuks, mis jätsid avalikkusele mulje, et uus noorteühendus on seotud vanas noortekeskuses toimunud vargusega.

Sillamäeski Vestnik selgitas, et kaks artiklit kannavad täiesti eraldi pealkirju ning on selgelt eristatavad ka autori allkirjaga. Kahte artiklit ühendas vaid see, et mõlemad rääkisid  noorteühendustest. Pressinõukogu otsustas, et Sillamäeski Vestnik ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, kuna kaks artiklit on selgelt eristatavad.

Pressinõukogu arutas ka Lembit Kalevi kaebust Äripäeva peale vastulause avaldamata jätmises. Lembit Kalev esitas vastulause Äripäevas 15. veebruaril ilmunud artikli „Liikuvate autotulede leiutaja plaanib kohtuasja suurte autofirmade vastu” ja 23. veebruaril ilmunud artikli „Kaitsta saab vaid uudset leiutist” peale.

Äripäev selgitas, et Lembit Kalevi kirja puhul polnud tegu vastulausega, vaid spetsiifilise artikliga, mille vastu lugejahuvi on väike. Leht lisas, et artiklites polnud Lembit Kalevit halvustavaid süüdistusi. Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kuna kaebaja sai esimeses artiklis sõna ning teine artikkel oli üldistav, siis vajadust vastulause avaldamiseks lehel ei olnud.

Pressinõukogu otsused allkirjastas nõukogu esimees Tiina Kaalep.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele