Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Postimehe kohta kaks taunivat otsust

Tallinn, 20. juuni 2005. Pressinõukogu arutas 16. juunil kahte Postimehe peale esitatud kaebust ning tegi mõlemal juhul tauniva otsuse. 

Elmar Kuus kaebas Pressinõukogule Postimehe nädalalõpulisas Arter 16. aprillil ilmunud kirjutise „Kuse-taat ennustab märga suve” peale. Kaebaja hinnangul on ta ajakirjanduse kaudu tuntuks saanud Kuuse-taadina ning see nimi on muutunud omaette kaubamärgiks. Postimees on kaebaja arvates oma kirjutisega tema nime rüvetanud.  

Postimees vastas, et artikkel ilmus selgelt märgistatud huumoriküljel Kolmas jalg. Postimees kinnitas, et tegu on naljaga ning see ei rüveta kaebaja au, nime ja väärikust ning et kaebaja on end artiklis esitatud persooniga seostanud meelevaldselt. 

Pressinõukogu otsustas, et Postimees eksis kirjutisega ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5 vastu, mis ütleb, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamatuid kannatusi. Kuigi kirjutis ilmus huumoriküljel, kahjustab see Elmar Kuusi mainet ning on solvav tema isiku suhtes.  

Pressinõukogu arutas ka Mailis Repsi kaebust 19. aprillil ilmunud artikli „Mailis Reps saab ministrina ainult paremaks minna” peale. Mailis Reps leidis, et artikkel sisaldab eksitavat ning ebatäpset informatsiooni. Mailis Reps tõi välja mitmeid ajakirjaniku väiteid, mida ta hindab laimuna. Neid väiteid hindab Mailis Reps eksitavaks ja tõele mittevastavaks. Kaebaja ei ole rahul ka sellega, et artikli jaoks tema kommentaare ei küsitud, kuigi tegu on kriitilise materjaliga.

Postimees vastas, et lehel puudus alus kahelda artikli kirjutanud ajakirjaniku haridusministeeriumi-alases asjatundlikkuses. Leht kinnitab, et artiklis avaldatud materjal vastab tõele, ent ei esita mingeid tõendeid, piirdudes New York Timesi sisekriitiku vaadete tutvustamisega.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkte  4.2 ja 5.1, mis kohustab konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled ja pakkuma kommentaari võimalust samas numbris. Rikutud on samuti eetikakoodeksi punkti 4.1, sest uudisteküljel ilmunud artiklis on segamini oletused, arvamused ja faktid. Mailis Repsile pole enda kaitsmiseks sõna antud.

Täpsemalt kaebuste ja otsuste kohta http://www.eall.ee/pressinoukogu/kaebused.php

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele