Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Lapse õigused on eespool avalikkuse huvi: meediateemaline ümarlaud

Tallinn, 21. detsember 2005.  Laste huvisid riivavate probleemide kajastamisel peab meedia tõsiselt kaaluma, kas ja kuidas teemat kajastada, et mitte suurendada lapsele konfliktist juba tekkinud kannatusi, tõdeti täna Tallinnas toimunud laste ja meedia teemalisel ümarlaual.

"Konfliktis osaleva lapse identifitseerimine võib talle täiendavaid kannatusi tekitada," ütles Lastekaitse Liidu projektijuht Anniki Tikerpuu. Ümarlaual osalejad olid üksmeelel, et kui kõrvuti on lapse huvid ja avalikkuse huvi, on esiplaanile vaja seada lapse huvid. Isegi lapse kaudsete andmete (elukoht, kool, täpne vanus) avalikustamine annab võimaluse internetikommenteerijatele tema identifitseerimiseks ning talle kannatuste põhjustamiseks.

Lastekaitse Liidu, Pressinõukogu ja Sotsiaalministeeriumi korraldatud ümarlaual osalenud ajakirjanikud ja lastekaitsespetsialistid rõhutasid meediahariduse vajalikkust koolides. Nii lapsed kui täiskasvanud peaksid rohkem teadma, kuidas meedia funktsioneerib ning meid mõjutab.

Ümarlaual nenditi, et mitmed viimase aja lapsi puudutavad kaasused meedias on näidanud täiskasvanute hoolimatust lapse õiguste suhtes.

"Tõsine probleem on see, et isegi kui ajakirjanikul on olemas lapse intervjueerimiseks  vanemate või õpetaja luba, ei pruugi täiskasvanud inimese meediateadlikkus olla sellise otsuse tegemiseks piisav," ütles Pressinõukogu esimees Tarmu Tammerk. "Mitte iga täiskasvanu ei suuda otsustada, mida lapse meediasse viimine lapsele kaasa võib tuua. Ajakirjanikul on kohustus siin kriitilist meelt üles näidata."

Ümarlaual osalenud tõdesid, et lapsi puudutavate keerukate teemade puhul on kasulik  konsulteerida Sotsiaalministeeriumi või Lastekaitse Liidu spetsialistidega või kohalikus omavalitsuses töötavate lastekaitsetöötajatega. Lastekaitsespetsialiste saab kasutada nii konsultantidena kui ka infoallikatena konkreetse loo eksperthinnangute saamisel.

Laste kajastamise problemaatikat saab meedia paremini avalikkusele teadvustada,  avaldades aeg-ajalt sissevaateid meedia köögipoolele, selgitades, miks peeti teema ajakirjanduslikku käsitlust vajalikuks ning miks on lugu esitatud just sellises vormis. "Meedia saab tunduvalt rohkem kasutada oma käsutuses olevaid harimisvõimalusi, näiteks meediarubriikide sisukamaks muutmise teel," ütles Tammerk.

Ümarlaual tõdeti, et laste olukorra kajastamine ja mureküsimuste tõstatamine on ajakirjanduse kohus. Samas ei ole põhjendatud laste probleemide käsitlemine konkreetsete näidetega meelelahutuse vormis.

Peeti vajalikuks lapse ja meedia teemaliste arutelude jätkamist.

Lastekaitse Liit, Pressinõukogu

Lisainfo: Lastekaitse Liidu projektijuht Anniki Tikerpuu, tel 56 982 289;
Pressinõukogu esimees Tarmu Tammerk, tel 50 15 880

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele