Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Lääne Elu ja SL Õhtulehe õigeks

Tallinn, 26. august 2005. Pressinõukogu tegi kaks ajalehte õigeksmõistvat otsust -  ühe Lääne maavalitsuse kaebuses Lääne Elu peale ning teise OÜ Esra KO kaebuses SL Õhtulehe peale.

OÜ Esra KO esitas kaebuse 4. mail SL Õhtulehes ilmunud artikli „Taksosõit lõppes vangikongis” peale. Firma ei olnud rahul sellega, et leht keeldus avaldamast vastulauset ning jättis sellega lugejatele eksitava info, nagu oleks artiklis kirjeldatud juhtumis süüdi taksojuht ja taksofirma.

SL Õhtuleht selgitas, et avaldas kaebaja kommentaari juba artiklis. Kuna vastulause ei parandanud faktivigu ja tsitaate ning langes kokku juba avaldatuga, ei pidanud leht vajalikuks selle avaldamist.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest avaldas kaebaja seisukohad artiklis ning loo järelkajana ilmus ka Põhja politseiprefektuuri vastulause. Kuna kaebaja vastulause midagi uut ei sisaldanud, ei olnud lehel põhjust seda avaldada.

Pressinõukogu arutas 18. augustil ka Lääne maavalitsuse kaebust 5. mail Lääne Elus ilmunud juhtkirja „Mõtteprügi” peale. Lääne maavalitsus ei pidanud õigeks maakonna tunnuslauset hukkamõistva juhtkirja avaldamist enne konkursikuulutuse ilmumist. Samuti ei olnud kaebaja rahul juhtkirja anonüümsusega.

Lääne Elu selgitas, et juhtkiri tugines samas lehes ilmunud uudisel, kus oma seisukoha ütlesid välja nii Lääne maavanem Sulev Vare kui maavalitsuse pressiesindaja. Juhtkiri väljendas toimetuse seisukohta.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu on seisukohal, et lehel on õigus oma arvamusele ning parim koht selle avaldamiseks ongi juhtkiri.   

Pressinõukogu otsused allkirjastas nõukogu esimees Tiina Kaalep.

Täpsemalt kaebuste ja otsuste kohta http://www.eall.ee/pressinoukogu/kaebused.php

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele