Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi SL Õhtulehe kohta kaks otsust

Tallinn, 28. märts 2005. Pressinõukogu arutas neljapäeval kahte kaebust SL Õhtulehe peale ning tegi lehe suhtes ühe õigeksmõistva ja ühe tauniva otsuse.

Pressinõukogu arutas 24. märtsil Meelis Atoneni kaebust SL Õhtulehes 11. veebruaril ilmunud artikli „Eksministrid lärmasid riigikogu valvelauas?” peale. Meelis Atonen märkis kaebuses, et artiklis on tema isiku kohta avaldatud ebatäpset ja eksitavat informatsiooni.

SL Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et artiklis ei väideta, nagu oleks Meelis Atonen olnud alkoholijoobes. Lehe andmetel ei eitanud bravuuritsemist valvelauas otseselt keegi küsitletutest.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksit punktis, mille järgi vastutab ajakirjanik oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leidis, et artikkel oli kaebaja suhtes põhjendamatult halvustav.

SL Õhtuleht avaldas Pressinõukogu otsuse 26. märtsil.

Pressinõukogu arutas ka Aivo Õuna kaebust SL Õhtulehes 9. detsembril 2004 ilmunud uudise „Lapsevägistaja mõisteti vangi” peale. Aivo Õun kaebas Pressinõukogule, et artiklis käsitletakse teda kurjategijana, kuigi  kohtuotsus ei ole veel jõustunud. Kaebaja peab uudises olevat infot eksitavaks ning kompromiteerivaks ja leiab, et uudise avaldamine on toonud kannatusi tema perele.

SL Õhtuleht vastas, et avaldas uudise peale süüdimõistva kohtuotsuse langetamist.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest tugines oma artiklis kohtu poolt tehtud otsusele. Vastavalt eetikakoodeksile teenib ajakirjandus avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele