Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Postimees ei rikkunud juhtkirjaga head ajakirjandustava

Tallinn, 30. märts 2005. Pressinõukogu arutas 24. märtsil kaebust Postimehes 27. jaanuaril 2005 ilmunud juhtkirja „Mälukaotus ühishaua ääres” peale ning otsustas, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kaebuse Postimehe juhtkirja peale esitas Pressinõukogule Kaarel Tarand, kelle seisukohalt sisaldas kirjutis väärväiteid ning oli ajalugu moonutav. Kaarel Tarand leidis, et nimetatud juhtkiri õhutab vaenu kõigi sakslaste vastu ning toob endaga kaasa põhjendamatuid kannatusi.

Postimees vastas Pressinõukogule, et 27. jaanuari juhtkirjas esitatud info oli täpne, ei põhjusta kellelegi põhjendamatuid kannatusi ning ei käsitle kedagi kurjategijana enne vastavat kohtuotsust. Postimees väitis, et juhtkiri oli ajendatud Euroopa Parlamendi sellekohasest diskussioonist.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu leidis, et igal väljaandel on õigus esitada oma nägemus ajaloos asetleidnud sündmuste kohta.

Pressinõukogu juhtis ühtlasi tähelepanu asjaolule, et kaebajal ei olnud artikli sisu suhtes otsest puutumust.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele