Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi LP kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 1. juuli 2016. Pressinõukogu arutas Tallinna Ringkonnakohtu kaebust LP-s 7. mail ilmunud artikli „Alla Raudsepp, juriidilise näidispoomise nurkasurutud ohver“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Intervjuu Alla Raudsepaga räägib sellest, kuidas 20 aastat nõutud advokaadina töötanud naine kaotas kolme aastaga kõik. Intervjuu käigus selgub, mis ja miks Alla Raudsepaga juhtus. 

Tallinna Ringkonnakohus kaebas Pressinõukogule, et kohtute poole ajakirjanik intervjuu ettevalmistamise käigus ei pöördunud, samuti jättis toimetus kontrollimata info tõesuse ja allikate usaldusväärsuse.

LP vastas Pressinõukogule, et Tallinna Ringkonnakohus ei ole osapool, keda tuleks ära kuulata. LP märkis, et konkreetses asjas otsuse teinud kohtunikul ei ole võimalik otsust enam täiendavalt kommenteerida. Toimetus leiab, et ei ole valeandmeid avaldanud ja on oma kontrollikohustuse vajalikus ulatuses täitnud. LP leiab, et süüdimõistetul on õigus kriitiliselt rääkida oma kogemusest, isegi kui süüdimõistetu seisukoht ja põhjendused ei ühti kohtu omaga.

P
ressinõukogu otsustas, et LP ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli Alla Raudsepal õigus hinnata tema kohta tehtud kohtuotsuseid. Samas oleks LP lugejate mitmekülgsema informeerituse tagamiseks võinud kaaluda kohtuotsuse refereeringu avaldamist intervjuu juures.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele