Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Kanal 2 saate Radar õigeks

Tallinn, 3. veebruar 2016. Pressinõukogu arutas Juho Karu, Hannes Raagi ja OÜ Mustamäe Keskus kaebust Kanal 2 saates Radar 1. detsembril eetris olnud saatelõigu  peale ja otsustas, et selles ei ole rikutud head ajakirjandustava.

Radari saatelõik „Kuidas ärimehed jõuliselt garaaže üle võtavad“ räägib ehitatava Mustamäe Keskuse kõrval olnud ja olevate garaažide ning garaažiühistute ülevõtmisest, milles saatetegijate väitel on kaebajad osalised.

Juho Karu, Hannes Raag ja OÜ Mustamäe Keskus kaebasid Pressinõukogule, et saates on loodud mulje justkui tegeleksid kaebajad ähvardamise ja väljapressimise kaudu hooneühistute liikmelisuse kokku ostmisega. Kaebajad leiavad, et saatelõik on kallutatud ja tugineb ebaõigetele väidetele ja ebausaldusväärsetele allikatele ning sisaldab sisuliselt konflikti ühe osapoole seisukohti. OÜ Mustamäe Keskus märgib kaebuses, et ei ole üheltki hooneühistu liikmelt liikmelisust ostnud ja hooneühistud ei sega keskuse arenguplaane. Kaebajad märgivad, et Juho Karu ei ole OÜ Mustamäe Keskus juhatuse liige või töötaja, nagu saates on väidetud. Juho Karu ei ole rahul, et temalt küsis ajakirjanik kommentaari „jooksu pealt“ ja survestades. Juho Karu märkis, et sai küll ajakirjanikult meili teel küsimused, kuid ei saanud teise poole väiteid. Hannes Raag ei ole rahul, et temalt ei küsitud üldse seisukohta, kuigi tema kohta avaldatakse saatelõigus hinnang. Samuti ei ole kaebajate väitel OÜ Mustamäe Keskus poole kommnetaaride saamiseks pöördutud. Kaebajad leiavad, et saates väidetud „väljapressimine ja jõuga garaažide ülevõtmine“ ei ole faktiliselt tõestatud. Kaebajad ei ole rahul ka sellega, et hooneühistu koosolekuid filmiti salaja.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et garaažide lammutamise vastu on rohkem garaažiomanikke, kui saatelõigus näidati. Garaažide lammutamisega seotud probleeme kinnitas ka Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja, kes ütles, et on toimunud jõuga ülevõtmisi. Kanal 2 kinnitas, et saatelõigus avaldatu põhineb tõestataval infol. Kanal 2 lisas, et osapooled said võimaluse seisukohti avaldada, kuid Juho Karu piirdus lühikese kommentaariga ega kasutanud võimalust anda pikem intervjuu.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei ole Radaris avaldatud saatelõiguga „Kuidas ärimehed jõuliselt garaaže üle võtavad“ rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on saates antud sõna mõlemale konfliktipoolele ja lisaks on võetud ka Tallinna linna esindaja seisukoht, kes kinnitas garaažide jõuga ülevõtmist ja probleeme.

Juho Karule pakuti mitmel korral võimalust kommentaariks. Samuti pakuti kommentaari Hannes Raagile, kes ütles, et kommenteerib Juho Karu. Kuna Hannes Raag on Mustamäe Keskuse OÜ juhatuse liige, siis pakuti tema kaudu sõna ka Mustamäe Keskusele.

Pressinõukogu hinnangul ei ole salaja filmitud saatelõigud seotud eraeluga ning seega ei ole nende puhul ajakirjakirjanduseetika rikkumist.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele