Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Hiiu Lehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 5. mai 2016. Pressinõukogu arutas Hiiu Maavalitsuse kaebust Hiiu Lehes 11. märtsil ilmunud artiklite „Milline saab olema Hiiumaa nägu“, „Raha räägib“  ja „Maavalitsus planeerib rahastajatele kõrgepingeliine“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad Hiiumaale kavandatavatest tuuleparkidest, nende ühendamisest ja nendega seotud probleemidest ja küsimustest.

Hiiu Maavalitsus kaebas Pressinõukogule, et artiklites ja juhtkirjas esitatakse alusetuid kahtlusi maavalitsuse ebaaususe, kallutatuse ja professionaalsuse suhtes ja moonutatakse fakte. Kaebaja toob näiteks 5. jaanuaril Hiiu Lehes ilmunud Aivi Telviku lause: „
Meretuuleparkide ehitamine annab võimaluse ringliini varasemaks väljaehitamiseks, kuid meretuulepargid iseenesest ei nõua ringtoite olemasolu.“, mida muudeti nii: „meretuuleparkide ehitamine annab võimaluse eelnimetatud ringliini väljaehitamiseks“. Kaebaja kinnitab, et planeeringuprotsess on olnud avalik ning alusmaterjalid ja planeeringudokumendid on maavalitsuse kodulehel kättesaadavad. Kaebaja ei ole rahul, et leht maavalitsusele sõna ei andnud.

Hiiu Leht vastas Pressinõukogule, et Aivi Telviku lause esimene ja teine pool tähendavad kahte eri asja ning leht kasutas lause esimest osa. Leht lisas, et artikli ajendiks oli selgitus, millega maakonnaplaneeringus põhjendatakse 2030. aastast varasemat liinide rekonstrueerimise vajadust. Hiiu Leht avaldas järgmises numbris ehk 15. märtsil maavanema vastulaused, mis lisati ka veebi.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul esitati süüdistusi maavalitsuse kohta ja seepärast oleks pidanud andma maavalitsuse esindajale sõna.

Hiiu Leht avaldas Pressinõukogu otsuse paberlehes 3. mail ja veebis 4. mail.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele