Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Saarte Hääles ilmunud artiklit

Tallinn, 5. detsember 2016. Pressinõukogu arutas Lääne-Saare vallavalitsuse kaebust Saarte Hääles 21. septembril ilmunud artikli „Suurim vald osutus suurprojektis saamatuks“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kaheksa Saaremaa valla ühisest projektist, et saada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt toetust maalinnade arendamiseks.

Lääne-Saare vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav ja lugu sisaldab ebatäpset infot, sest Lääne-Saare vald ei olnud ainuke, kes arvas, et kümne päevaga ei suudeta projekti puuduseid likvideerida. Kaebaja märgib, et otsuse projekti mitte esitada tegi MTÜ Visit Saaremaa. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht avaldas artikli toimetuse hinnanguliste kommentaaridega.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et artiklis olevad faktid on kontrollitud ja ajakirjanik vestles kõigi projekti osapooltega. Leht lisas, et MTÜ Visit Saaremaa lähtus oma otsuses projekti mitte esitada osapoolte suutmatusest puudusi likvideerida, mitte vastupidi. Leht märkis, et kaebaja ei soovinud vastulauset.  

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on loo pealkiri ja juhtlõik eksitavad, sest need jätavad lugejatele mulje, et vaid üks vald oli saamatu. Artikli enda sisust tuleb välja, et oma tööga ei saanud tegelikkuses hakkama mitu valda.

Saarte Hääl avaldas Pressinõukogu otsuse veebis 23. novembril ja paberlehes 24. novembril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele