Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Päevalehe õigeks

Tallinn, 10. veebruar 2016. Pressinõukogu arutas Eve Joosingu kaebust Eesti Päevalehes ilmunud artikli peale ja leidis, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

19. novembril 2015 ilmunud artikkel „Radikaalne vegandieet hävitab Eesti laste tervist“  räägib vegandieedist ja selle mõjudest. Lugu sisaldab nii lastearsti kommentaare kui ka Facebooki veganite grupi vestluste väljavõtteid.

Eve Joosing kaebas Pressinõukogule, et leht hankis tema teemaalgatuse Eesti veganite grupis Facebookis ebaeetiliselt ning ajakirjanik kasutas tema teemapüstitust ja kommentaare kontekstist väljarebituna. Kaebaja ei ole rahul, et leht tema vastulauset ei avaldanud ega küsinud, kas ta on vegan. Kaebaja märkis, et leht kajastas jätkuloos 20. novembril tema infot valesti. Seega leiab kaebaja, et tema kohta on avaldatud valeinfot ja teda laimatud väitega, et ta sunnib veganina oma last liha mitte sööma.

Eesti Päevaleht selgitas, et artikli fookus ei olnud Eve Joosingu ja tema lapse D-vitamiini puudusest rääkimine, vaid ühiskonna tähelepanu juhtimine olulisemale probleemile, et vegandieet on tõendatult põhjustanud Eesti lastele tervisekahjustusi. Eve Joosingu näide oli üks ligi kümnest erinevast anonüümsest loost. Eesti Päevaleht märkis, et Eve Joosingu nime ei avaldatud ja ei olnud ka muid detaile, mis võimaldanuks lugejal teda identifitseerida. Jätkuloos avaldas leht kokkuleppel kaebajaga info, et üks inimene, kelle näidet kasutati, ei ole vegan. Leht leiab, et avaldas sellega paranduse. Lehe hinnangul oli Eve Joosingu näite kasutamine veganitest kõnelevas loos põhjendatud, kuna ta oli veganite grupeeringu liige, postitas aktiivselt ja tema postitused kinnitavad, et tema ja ta laps on liha söömisest loobunud. Leht leiab, et lehe juhtkirjas ei pööratud üheski lõigus ega lauses spetsiifiliselt tähelepanu Eve Joosingu näitele. Eesti Päevaleht märkis, et kuigi veganite grupp Facebookis on suletud, on sellega võimalik liituda kõigil ja olemuslikult on seal asuv info avalik.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul olid artiklites kasutatud näited anonüümsed ja need illustreerisid põhiteemat, st veganlusega kaasnevaid terviseprobleeme. Pressinõukogu hinnangul ei rääkinud artiklid ega lehe juhtkiri Eve Joosingust ega tema lapsest, vaid nad olid üheks paljudest näidetest.

Pressinõukogu hinnangul oli Facebooki grupist võetud info kasutamine põhjendatud, sest kuigi grupp oli suletud, siis sai liituda ja infot koguda iga Facebooki kasutaja. Info hankimine sellisel viisil oli Pressinõukogu arvates avalikkuse huvi seisukohalt põhjendatud, sest tegemist on ühiskonnas olulise probleemiga.   

Pressinõukogu soovitab toimetustel olla selliste tundlike teemade puhul allikate valikul mitmekülgsem ja võtta kommentaare rohkematelt osapooltelt.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele