Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Delfi õigeks

Tallinn, 13. aprill 2016. Pressinõukogu arutas Edgar Savisaare kaebust Delfi peale ja otsustas, et Delfi ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

14. veebruaril ilmunud artiklis „Kas Savisaar võttis altkäemaksu vastu, aga vastuteenet ei kavatsenudki osutada?“ on kirjas, et Tallinna linnapea Edgar Savisaar on kahtlustuse kohaselt võtnud neljalt ettevõtjalt altkäemaksu mitmesuguste teenete eest. Tallinna linna tellitud uuring aga kinnitab, et mitte ühelgi kahtlustuses märgitud juhul pole Tallinna linnavalitsus käitunud ebaseaduslikult või ebatavaliselt. Ajakirjanik küsib artiklis, kas Savisaar võttis altkäemaksu vastu, lubas selle eest teenet, aga ei kavatsenudki tegelikult ettevõtjate soovidele vastu tulla.

Edgar Savisaar kaebas Pressinõukogule, et artiklis tuuakse võimalike variantidena esile ainult võimalused, mis lähtuvad asjaolust, et ta on võtnud altkäemaksu. Edgar Savisaar lisas, et kordagi kogu artiklis ei kaalu ajakirjanik võimalust, et kirjeldatud olukord on võimalik seetõttu, et ta ei ole altkäemaksu võtnud ja talle esitatud kahtlustus on põhjendamatu. Kaebaja märgib, et ajakirjanik käsitleb teda kui kurjategijat, kuigi talle ei ole süüdistust esitatud ega tutvustatud tõendeid, millel kahtlustus tugineb.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artiklis ei käsitleta Edgar Savisaart kui süüdiolevat isikut, vaid esitatakse tema tegevuse kohta kahtlustavaid küsimusi. Delfi märkis, et kuigi artikkel on üldiselt kriitiline, ei ole kaebaja suhtes avaldatud põhjendamata kahtlusi ega eksitavat infot.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest tegemist on arvamuslooga, mis on analüütiline ja sisaldab hüpoteese.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele