Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Meie Maa kohta tauniva otsuse

Tallinn, 14. aprill 2016. Pressinõukogu arutas Elvis Kavaku kaebust Meie Maas 10. veebruaril  ilmunud artikli „Väljapressija lasi lubatust rohkem metsa maha võtta“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Elvis Kavaku poolt sooritatud ebaseaduslikust metsaraiest 2011. aastal ning avaliku korra rikkumisest ja väljapressimisest 2009. ja 2010. aastal.

Elvis Kavak kaebas Pressinõukogule, et artiklis mainitud kohtuotsused on sõnastatud originaalist erinevalt. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Samuti ei saa kaebaja aru, miks oli vaja artikkel avaldada. Ta lisas, et ei ole avaliku elu tegelane ja on karistused juba kandnud.

Meie Maa vastas Pressinõukogule, et a
rtikkel tugines 20. jaanuari 2016 kohtuotsusele, milles on ära toodud, et kaebaja korraldas kinnistul lageraiet. Toimetus märkis, et 20. jaanuaril tehtud ja praeguseks jõustunud ning kohtulahendite avalikus registris kättesaadava otsuse avalehel on Elvis Kavaku andmete juures kirjas, et ta omab kolme kehtivat kriminaalkaristust. Kuna tegemist on juba jõustunud kohtuotsusega, siis ei pidanud Meie Maa vajalikuks Elvis Kavaku kommentaari küsida, sest toimetus usaldab kohut tõendite hindamisel ja otsuse tegemisel.

Pressinõukogu otsustas, et Meie Maa rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega tekitada kellelegi põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Pressinõukogu peab põhjendamatuks artiklis kaebaja nimetamist väljapressijaks, sest tegemist on metsaraiet puudutava kohtuotsuse kajastamisega.

Samuti jääb lugejatele arusaamatuks, miks artikkel ilmus, sest selles ei ole viidet värskele kohtuotsusele. Sellega on Meie Maa rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne info.

Meie Maa avaldas Pressinõukogu otsuse 13. aprillil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele