Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Harju Elu artiklit

Tallinn, 14. juuni 2016. Pressinõukogu arutas Harku vallavalitsuse kaebust Harju Elus 1. aprillil ilmunud artikli „Elanikud ootavad sõnapidamist, mitte ilusaid sõnu“ peale ja leidis, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kommunikatsiooniprobleemidest Harku vallas. Artikli juures on ka Harku vallavalitsuse vastus lehele ja ajakirjaniku kommentaar.

Harku vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et artikkel laimab vallavalitsust ja selle töötajaid. Kaebaja märkis, et ajakirjanik saatis vallavalitsuse kommunikatsioonijuhile Kady-Ann Sutile algselt vastuse andmiseks artikli, mille pealkiri oli „Alasniidu vesi 1“. Kady-Ann Sutt vastas Harju Elule muuhulgas, et artikkel on laimav ja põhjendas ka ära, miks loos esitatud väited on ebakorrektsed. Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri ja juhtlõik eksitavad ning kaebaja ei ole rahul, et vastulauseks anti vallavalitsusele kordades vähem ruumi kui oli terviktekst.

Harju Elu selgitas, et Alasniidu külakoosolekul anti vallavalitsusele üle 250 allkirjaga protestikiri Tallinna Vee veevarustuse vastu. Leht märgib, et artikli näol ei ole tegemist uudisega, vaid uuriva kirjutisega, kus on kasutatud mitmeid allikaid. Samuti on artiklis avaldatud vallavalitsuse esindaja seisukoht. Leht leiab, et kuna artiklis said sõna mõlemad osapooled (puurkaevuvee pooldajad ja vallavalistus) ei pidanud toimetus mõistlikuks vallavalitsusele rohkem sõna anda. Leht vastas, et Alasniidu veeküsimust puudutav koosolek on jäädvustatud videomaterjalina ja sealt on näha, et vallavanem tunnistab kommunikatsioonivigu.

Pressinõukogu otsustas, et Harju Elu eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1. vastu, mis ütleb, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul tekitab küsimuse loo žanr: kuigi toimetus väidab, et tegemist on uuriva looga, sisaldab see oletusi ja arvamusi, mida uurivas loos olla ei tohiks. Kui tegemist oleks tervikuna arvamusartikliga, ei oleks selles ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist.

Pressinõukogu tunnustab Harju Elu selle eest, et leht avaldas Harku vallavalitsuse vastuse.

Harju Elu avaldas Pressinõukogu otsuse 10. juunil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele