Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Hiiu Lehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 18. november 2016. Pressinõukogu arutas Anti Paapi kaebust Võrumaa Teatajas 28. mail ilmunud artikli „IRL: politsei väldib Võrus võimul olevate sotside tegevuse uurimist“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib konfliktist Võru volikogu opositsiooni ja koalitsiooni vahel ning Isamaa ja Res Publika Liidu fraktsiooni seisukohast, et linnas võimul olevate sotside poliitikal on kuriteo kahtlused, kuid volikogu revisjonikomisjoni juht ja politseinik Anti Paap seda ei uuri.

A
nti Paap kaebas Pressinõukogule, et artikkel ja selle pealkiri sisaldavad tema ja ta tegevuse kohta ebaõigeid fakte. Anti Paapi sõnul süüdistatakse artiklis teda, et ta ei soovi revisjonikomisjoni juhi ega politseinikuna uurida sotsiaaldemokraatide tegevust. Anti Paap leiab, et selle väite juurde oleks leht pidanud temalt kommentaari võtma. Samuti on artiklis süüdistatud teda selles, et ta ei saa politseinikuna tegeleda ennetus- ja menetlustegevusega.

Võrumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et leht avaldas oma veebis Võru linnavolikogu IRLi fraktsiooni pressiteate, millele lisati hiljem Võru linnapea kommentaar. Leht leiab, et sellega said osapooled sõna.

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on Anti Paapi süüdistatud töö tegemata jätmises, millega on politseiniku usaldusväärsus seatud küsimärgi alla ja mis on omakorda nii tõsine süüdistus, et vajanuks kaebaja kommentaari.

Kui Anti Paap oleks artiklis saanud sõna süüdistuste kommenteerimiseks, siis oleks tulnud välja ka faktivead Anti Paapi ja tema töö kohta.

Võrumaa Teataja avaldas otsuse 7. novembril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele