Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Delfis ja Päevalehes ilmunud artiklit

Tallinn, 19. aprill 2016. Pressinõukogu arutas Orsent OÜ kaebust Eesti Päevalehes ja Delfis 23. jaanuaril ilmunud artikli „Urmas Sutrop: Kremli ajupesu eesmärk on panna eestlased ja venelased ühiselt valitsust kukutama“ peale ja otsustas, et mõlemad väljaanded rikkusid head ajakirjandustava.

Artikkel räägib venekeelsetest portaalidest ja telekanalitest ning Kremli propagandast. Artiklis väidab keeleteadlane ja Reformierakonna liige Urmas Sutrop, et Orsent TV-st tuli Lasnamäe uudistes räigemat propagandat kui Tallinna Televisioonist. 

Orsent OÜ kaebas Pressinõukogule, et artiklis on faktivead, sest Orsent TV ei valmista ega edasta Lasnamäe uudiseid ja telekanali eetris ei ole kunagi olnud intervjuud Mihhail Kõlvartiga. Orsent TV juhtkond juhtis kahel korral Eesti Päevalehe ja Delfi toimetuse tähelepanu veale ja palus Orsent TV-d puudutava info kustutada, kuid kaebuse esitamise ajaks seda tehtud ei olnud. Orsent TV pöördus ka Urmas Sutropi poole, kes tunnistas viga ja vabandas.

Eesti Päevaleht ja Delfi vastasid Pressinõukogule, et ajakirjanik palus Orsent OÜlt vabandust ja toimetus parandas vea.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib info tõesust ja allikate usaldusväärsust, seda ka juhul kui materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja. Samuti rikkusid Eesti Päevaleht ja Delfi koodeksi punkti 5.3., mis näeb ette, et ebaõige info ilmumise korral tuleb avaldada parandus. Pressinõukogu hinnangul tulnuks Eesti Päevalehel ja Delfil koheselt Orsent OÜ kirjale vea kohta reageerida ning artikkel parandada. Pressinõukogu leiab, et parandusega poolteist kuud viivitamine ei ole põhjendatud.  

Pressinõukogu arvates rikkus Delfi ka veebis vigade parandamise hea tava leppe punkti 2.b, mis näeb ette, et kui veebis ilmunud loosse on tehtud parandus, siis tuleb artiklisse lisada selgitus, millal ja mida on muudetud.

Pressinõukogu otsus avaldati 15. aprillil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele