Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Saarte Hääle kohta õigeksmõistvad otsused

Tallinn, 22. september 2016. Pressinõukogu arutas Leili Aavistu ja Aivar Porsi kaebusi Saarte Hääles 8. juunil ilmunud artikli „Alkoholikeeld ei takistanud õepeksjat vägivallatsemast“ ja 9. juuni artikli „Paragrahv ei muuda midagi: Murika perevägivald jätkub“ peale ja otsustas, et Saarte Hääl ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad Saaremaal oma õdede kallal vägivallatsenud Aivar Porsist, kes on saanud oma tegude eest karistada. Ühe artikli juures on ka foto elumajast.

Leili Aavistu kaebas Pressinõukogule, et leht pildistas salaja nende talu, mis on peale Aivar Porsi veel nelja pere ühisomand. Kaebaja ei ole rahul, et foto tema talust ilmus lehtedes ja et seda nimetatakse „hirmu kantsiks“. Ka Aivar Pors märkis oma kaebuses, et ei ole nõus talu nimetamisega „hirmu kantsiks“ ja sellega, et loos öeldakse, et ta elab pisikeses kõrvalhoones. Kaebaja märgib, et pisikeses kõrvalhoones ei ela kedagi. Kaebaja küsib, kas lehel oli õigus hooneid pildistada.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et pilt on jäädvustatud avalikult kasutatavalt teelt, fotograaf ei sisenenud eravaldusesse ega rikkunud kellegi privaatsust või inimõigusi. Leht märgib, et pildilt ja artiklist ei ole võimalik tuvastada kinnistu aadressi, autonumbrit või seda, kes seal elavad. Leht lisas, et Aivar Porsi kohta avaldati avalikult kättesaadavat infot ning ohvrite ja sama küla elanike seisukohad.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei rikkunud kummagi kaebuse puhul ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole talu laiema avalikkuse jaoks pildilt tuvastatav. Selle talu tunnevad ära vaid kohaliku elanikud, kes aga on niigi olukorraga kursis. Samas soovitab Pressinõukogu toimetustel kaaluda selliste fotode avaldamist, sest majas elavad ka kannatanud.

Pressinõukogu hinnangul võib ajakirjandus nimetada talu „hirmu kantsiks“, sest seal leidsid aset vägivallatsemised.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele