Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu leidis Ekspressi artiklist rikkumise

Tallinn, 26. veebruar 2016. Pressinõukogu arutas Eesti Autorite Ühingu kaebust Eesti Ekspressi digilehes 9. jaanuaril ilmunud artikli „Mart Sander tasub, hambad ristis, Eesti Autorite Ühingu arve“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Eesti Autorite Ühing (EAÜ) tekitas oma tasunõudmistega  kahele plaadi väljaandjale meelehärmi, kellest üks oli MTÜ Teater Bel-Etage. Leht avaldas artikli juures 13. jaanuaril ka EAÜ vastulause.

EAÜ kaebas Pressinõukogule, et leht ei küsinud Teater Bel-Etage poolt välja antud CD kohta küsimusi, vaid küsis hoopis Vanatehnika Klubi Levantek DVD kohta. Kaebaja märkis, et artikkel sisaldas lõike EAÜ kirjast teatrile. EAÜ leiab, et oluline faktiviga on pealkirjas, sest EAÜ arvet ei tasu mitte Mart Sander, vaid MTÜ Teater Bel-Etage oma esindaja isikus. Kaebaja lisas, et Vanatehnika Klubi Levantek DVD litsentsitasu teema puhul ei parandanud artikli autor ära mitmeid faktivigu, millele EAÜ tähelepanu juhtis. Leht avaldas EAÜ vastulausest vaid lõigu.

Eesti Ekspress selgitas, et Bel-Etage poolt välja antud CD litsentsitasuga seonduva avaldamisel on kajastatud mõlema osapoole seisukohti. Ajakirjanik on arvestanud EAÜ esindaja Mario Kivistiku poolsete kommentaaridega, mis edastati teatrile e-kirjaga. Äriregistri andmetel on MTÜ Teater Bel-Etage ainukeseks juhatuse liikmeks Mart Sander, kes on ka ettevõtte üheks asutajaks, teda võib pidada teatri vaimseks juhiks ning ehkki Mart Sander võib-olla ei tasu ise füüsiliselt seda arvet, on sellegi poolest põhjust teda sellega seostada, lisas leht.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuigi artikkel sisaldas EAÜ kirja Bel-Etagele, ei küsinud ajakirjanik EAÜ esindajalt teatri CD kohta midagi. Samas Vanatehnika Klubi Levantek DVD kohta esitas ajakirjanik EAÜle küsimusi. Artikli puhul on kirjeldatud seega kahte juhtumit, kuid sõna on antud EAÜle vaid ühe juhtumi osas.

Kuigi Eesti Ekspress avaldas EAÜ vastulause, tehti seda osaliselt, st ilma Teater Bel-Etage´i puudutava osata. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht vastulause avaldama täismahus.

Teistes ajakirjanduseetika koodeksi punktides rikkumist ei ole.

Pressinõukogu ei pea artikli pealkirja eksitavaks, sest Teater Bel-Etage on seostatav peamiselt vaid Mart Sanderi nimega.

Ekspress avaldas Pressinõukogu otsuse 25. veebruaril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele