Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Põhjarannikus ja Severnoje Poberežjes ilmunud artiklit

Tallinn, 3. jaanuar 2017. Pressinõukogu arutas Sarkis Tatevosjani kaebust Põhjarannikus ja Severnoje Poberežjes 5. oktoobril ilmunud artikli „Kinnistuomanik nõuab linnalt 40 000 eurot valuraha“ peale ja otsustas, et lehed rikkusid head ajakirjandustava.

Artiklis räägitakse, et Sarkis Tatevosjan nõuab Kiviõli linnavalitsuselt kompensatsioonina kohtu kaudu 40 000 eurot selle eest, et tal ei ole võimalik oma krundile suurte masinatega sõita.

Sarkis Tatevosjan kaebas Pressinõukogule, et artiklis olev summa on ilmselt ümardatud ja temaga ajakirjanik ühendust ei võtnud. Kaebaja lisas, et kohtule esitatud kahjusumma koosneb detailplaneeringu, ehitusprojekti muutmise ja varikatuse ehitamise kuludest.

Põhjarannik vastas, et kaebaja nõude suurus on 43 390 eurot, lehes ilmunud uudises on see ümardatud suurusjärguks 40 000 eurot. Leht leiab, et sellist ümardamist ei tohiks liigitada põhimõtteliseks faktiveaks ega eksitavaks infoks. Toimetus märkis, et uudis ei sisalda halvustavaid hinnanguid, valeväiteid ega kriitikat ühegi osapoole kohta.

Pressinõukogu otsustas, et Põhjarannik ja Severnoje Poberežje rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et kuna linnapea saab artiklis sõna, siis oleks leht pidanud sõna andma ka kaebajale. Lisaks on lugu Sarkis Tatevosjanist, mitte kohtuasjast.

Põhjarannik ja Severnoje Poberežje avaldasid Pressinõukogu otsuse 29. detsembril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele