Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Kanal 2 ja Elu24 õigeks 

Tallinn, 3. veebruar 2017. Pressinõukogu arutas Annika Urmi kaebust Kanal 2 saates Radar 29. novembril avaldatud saatelõigu ja Elu24-s samal päeval ilmunud uudise „Staarid rahast ilma jätnud süüdimatu raamatupidaja Annika Urm: äri on äri!“ peale ning otsustas, et kumbki väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõik ja uudis räägivad mitme ettevõtja endise raamatupidaja ja nende endise sõbranna Annika Urmi tegudest. Tema kohta esitatud süüdistusi sai kommenteerida ka Annika Urm.

Annika Urm kaebas Pressinõukogule, et saates Radar ja Elu24-s on avaldatud teda laimavat infot. Samuti sisaldavad saatelõik ja uudis kaebaja väitel valeinfot kriminaalasjade, kohtuotsuse ja temaga seotud erinevate firmade kohta. Kaebaja ei ole rahul, et talle antud saateaeg oli mitu korda lühem kui vastaspooltel.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et Radari toimetusel puudus alus kahelda avaldatud info tõesuses ja allikate usaldusväärsuses, kõiki väiteid kontrolliti ja veenduti nende õigsuses. Intervjueeritavad esitasid saate tegijatele ka kirjalikke tõendeid. Annika Urm sai võimaluse esitada oma kommentaarid, toimetus esitas sellest kokkuvõtte ja märkis ära kõik episoodid, mida Annika Urm eitab ja milles kaebaja endal süüd ei näe. Ära on toodud ka kaebaja seisukoht Buduaar Meediaga seonduva kohta.

Elu24 selgitas, et uudis põhineb Radari saatelõigul ning toimetusel puudus alus kahelda avaldatud info tõesuses ja allikate usaldusväärsuses.

P
ressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ja Elu24 ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul puudus Radari toimetusel alus kahelda info tõesuses ja allikate usaldusväärsuses. Annika Urmile oli antud võimalus kõiki tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerida ning ta seisukohad leidsid kajastamist.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele