Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Päevalehe kohta õigeksmõistva otsuse  

Tallinn, 7. veebruar 2017. Pressinõukogu arutas Pia Ruotsala ja EELK perekeskuse kaebust Eesti Päevalehes 3. detsembril ilmunud artikli „Eksperdid: koduvägivalla juhtumeid ei tohi lahendada pereteraapiaga“ peale ja leidis, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib koduvägivalla juhtumite lahendamiste võimalustest ajendatuna EELK perekeskuse korraldatud konverentsil räägitust.

Pia Ruotsala ja EELK perekeskus kaebasid Pressinõukogule, et artikkel ei kajasta konverentsi tervikuna ning sisaldab ebatäpset ja valeinfot. Kaebajad on seisukohal, et artikkel jätab konverentsi korraldajast väga kummalise mulje. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei ole vaatamata lubadusele vastulauset avaldanud.

Eesti Päevaleht vastas, et artikli eesmärk ei olnud kogu konverentsi kajastamine ega kõigi antud valdkonnaga puutumist omavate isikute või organisatsioonide seisukoha kajastamine. Leht kinnitas, et artiklis ei ole ebatäpset infot. Leht lisas, et on valmis avaldama vastulause, kui kaebaja täpsustab, millised artiklis esitatud väited on valed.

Pressisõukogu hinnangul ei ole artikliga eksitud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on oma nägemuse loos käsitletud teemal saanud välja öelda erinevad osapooled.

Pressinõukogu leiab, et kaebaja vastulause avaldamiseks ei olnud põhjust, sest selles ei parandata faktivigu ega tsitaate. Küll aga oleks võinud toimetus ja kaebaja teha koostööd, et vastulauset muuta.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele