Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu leidis Ekspressi artiklist rikkumise 

Tallinn, 8. veebruar 2017. Pressinõukogu arutas Heiki Tuule kaebust Eesti Ekspressis 14. detsembril ilmunud artikli „Eliitkoolis puhkes koolidirektori ja lapsevanemate vaheline kodusõda“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Gustav Adolfi gümnaasiumi laienemisplaaniga kaasnenud konfliktist lapsevanemate ja kooli juhtkonna vahel.

Heiki Tuul kaebas Pressinõukogule, et ta ei olnud teadlik, et artiklis kasutatakse tema nime ja tsitaati. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on tema nimi valesti kirjutatud. Samuti ei ole ta rahul, et teda tsiteeriti. Kaebaja selgitas, et tsitaat pärineb kooli vanematekogu siselisti saadetud koosoleku protokollist, mis ei ole suunatud avalikkusele. Kaebaja märgib, et ta ei ole osalenud kooli juht- ja nõuandvate organite töös ja seega ei saa tema tegevust lugeda avalikuks tegevuseks. Artikkel jätab mulje, nagu oleks ta ise lehe poole pöördunud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et Heiki Tuule tsitaadi edastas lehele Piret Kärm, kes oli tsitaadi avaldamiseks Heiki Tuulelt nõusoleku saanud. Leht lisas, et kaebaja nimes parandati viga kohe peale sellele osundamist. Leht leiab, et kuna kaebaja osales lapsevanemana kohtumisel Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvartiga ja kajastas seal toimunud avalikku arutelu lapsevanemate siselistis, ei saa seda pidada eravestluseks või erakirjavahetuseks.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.10., mis näeb ette, et tsitaatide kasutamisel originaalist erinevas kontekstis tuleb olla ettevaatlik. Sama punkt ütleb, et eksitusohtlik montaaž olgu varustatud asjakohase märkega. Pressinõukogu hinnangul jätab artikkel mulje, nagu oleks Heiki Tuulega artikli tarbeks räägitud.

Pressinõukogu ei pea õigeks, et Heiki Tuule tsitaat võeti temalt luba küsimata kooli siselistist. Pressinõukogu leiab, et toimetus oleks pidanud kaebajalt tsitaadi ja nime avaldamise osas nõusoleku küsima.

Eesti Ekspress avaldas Pressinõukogu otsuse 8. veebruaril.

P
N

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele