Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Postimehe veebi kohta tauniva otsuse 

Tallinn, 8. mai 2017. Pressinõukogu arutas Eesti Investorite Grupp OÜ ja Meelis Neelovi kaebust 28. veebruaril Postimehe veebis ilmunud artikli „Sugulaste rumalus tekitas lapsele hiigelvõla“ peale ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sugulaste tõttu võlgnikke nimekirja sattunud 17aastasest noormehest, kellelt osa võlga nõuavad tagasi Eesti Investorite Grupp OÜ ja Meelis Neelov.

Kaebajad ei olnud rahul, et neilt ei võetud enne artikli ilmumist kommentaari ja samuti ei viidatud refereeritud saates „Insight“ edastatud seisukohtadele. Kaebajate hinnangul oli seega info ühekülgne. Kaebajad ei ole rahul, et artiklis on suures ulatuses viidatud Meelis Neelovile, kuigi tegemist on äriühingut puudutava teemaga.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artiklis ei ole võetud kaebajaid kritiseerivat ega ka nende suhtes negatiivset hoiakut ning nende seisukoht on esindatud. Kui kaebajad pöördusid Postimehe poole vastulause avaldamise sooviga, siis lisas toimetus selle koheselt ja viitas vastulausele ka pealkirja juures.

Pressinõukogu otsustas, et Postimehe veeb rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on kaebajaid käsitletud kritiseeritava osapoolena ja seetõttu oleks pidanud neile suuremas mahus sõna andma.

Pressinõukogu tunnustas Postimeest vastulause kiire lisamise eest.

Postimehe veebis ilmus Pressinõukogu otsus 4. mail.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele