Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Postimehe kohta tauniva otsuse 

Tallinn, 9. veebruar 2017. Pressinõukogu arutas Jozsef Weinrauchi kaebust Postimehes 23. novembril ilmunud artikli „Minu vald, minu elanikud, minu raha, minu kool!“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel maalib pildi Pala vallavanemast Jozsef Weinrauchist ja sisaldab intervjuud vallavanemaga.

Jozsef Weinrauch kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik soovis temaga intervjuud, kuid ta keeldus. Kui ajakirjanik uuesti helistas, siis jätkas ta ajakirjanikuga rääkimist. Kaebaja lisas, et ajakirjanik ei öelnud, et piisab intervjuust telefoni teel, samuti ei maininud ajakirjanik, et ta lindistab vestlust ja kavatseb selle avaldada. Jozsef Weinrauch leiab, et artikli toon on halvustav. Ta ei pea asjakohaseks ka rahvuse rõhutamist. Kaebaja lisas, et artikkel sisaldab mitmeid vildakaid ja solvavaid väiteid.

Postimees selgitas, et  kuna vallavanem keeldus silmast-silma intervjuust, asus ajakirjanik teda telefonitsi küsitlema ja kaebaja vastas pikalt küsimustele. Leht lisas, et ajakirjanik ei varjanud vestluse eesmärki. Postimees lisas artikli juurde graafiku, et näidata, mil määral on Pala vallavolikogu ja vallavalitsuse töötajad omavahel läbi erinevate töösuhete seotud.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artikkel ühepoolne (sisaldab kaebaja kohta negatiivseid hinnanguid), kaebajat halvustav ja sellest kumab läbi ajakirjaniku hoiak kaebaja suhtes.

Pressinõukogu peab halvustavaks ka sõna „toiduahel“ kasutamist pealkirjas, millega antakse  hinnang ka vallavanema lähedastele ja valla asutuste töötajatele.

Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse veebis 8. ja paberlehes 9. veebruaril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele