Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Hiiu Lehe kohta tauniva otsuse 

Tallinn, 10. jaanuar 2017. Pressinõukogu arutas Nelja Energia ja Hiiumaa Offshore Tuulepargi kaebust Hiiu Lehes 12. juulil ilmunud artikli „MTÜ Hiiu Tuul läheb jälle kohtusse“ ja 23. septembril ilmunud artikli „Kas diskussioonist saab asja?“ peale ning otsustas, et Hiiu Leht rikkus head ajakirjandustava.

Esimene artikkel räägib MTÜ plaanist vaidlustada kohtus Hiiumaa merealade teemaplaneering ja ühingu korraldatud avalikust koosolekust. Teises loos räägitakse Kärdlas toimuvast konverentsist, mille korraldasid tuuleparkide vastased.

Nelja Energia ASi ja OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark kaebasid Pressinõukogule, et nad ei saanud artiklites sõna. Samuti peavad kaebajad esimese artikli juures olevat fotot ja pildiallkirja eksitavaks. Kaebajad leiavad, et fotol kujutatud elektrituulikud on toodud optiliselt lähemale. Kaebajate väitel lubas leht avaldada tõelise foto koos parandustekstiga, kuid seda ei tehtud. Kaebajad ei ole ka rahul, et teine artikkel koosneb vaid hinnangulistest kommentaaridest.

Hiiu Leht vastas Pressinõukogule, et esimese artikli juures avaldatud fotol on London Array tuulepark. Peatoimetaja oli alguses valmis kaebajate saadetud uue foto avaldama, kuid siis selgus et samalaadsed kirjad on saadetud mitmetele MTÜ Hiiu Tuul liikmetele. Kuna kirjade toon oli ähvardav ja kontrolliv, loobus leht seda avaldamast. Leht lisas, et käsitles juhtunut teises artiklis ja küsis selle jaoks kommentaari Nelja Energia juhatajalt.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul esitatakse artiklites põhjalikult tuuleparkide vastaste seisukohti, kuid ettevõte saab teemat kommenteerida liiga vähe. Olukorda oleks saanud lahendada ka ettevõttele vastulause andmisega.

Pressinõukogu arvates on vastuvõetamatu, kui ettevõtted nõuavad toimetustelt kirjalike materjalide kooskõlastamist.

Hiiu Leht avaldas Pressinõukogu otsuse 3. jaanuaril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele