Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Müürilehe õigeks 

Tallinn, 10. aprill 2017. Pressinõukogu arutas Andres Talijärve ja keskkonnaministeeriumi kaebust Müürilehes 9. novembril ilmunud artikli „Vahearuanne korruptiivsest metsapoliitikast“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Eesti metsanduspoliitikast ja sellega seoses poliitilistest huvidest. Artikkel vihjab ka Andres Talijärve võimalikule seotusele puidutööstuse ninameestega. Samuti esitatakse artiklis mitmeid etteheiteid keskkonnaministeeriumi aadressil.

Andres Talijärv kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta ebaõigeid faktiväiteid. Samuti ei ole ta rahul, et talle sõna ei antud. Kaebaja leiab, et artikkel loob temast kuvandi kui ebaausast ametnikust, kes tegutseb metsa- ja puiduärimeeste hüvanguks. Andres Talijärv märgib, et artiklis ei ole esitatud ühtegi tõendit, mis kinnitaks tema suhtes korruptsioonikahtlust. Andres Talijärv juhtis lehe tähelepanu eksimusele ja taotles vabandust. Müürileht avaldas uue loo, kuid esitatud vabandus on kaebaja hinnangul näilik – see on halvustava alatooniga ja hinnangulise kommentaariga.

K
eskkonnaministeerium kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab faktivigu, on moonutatud, ühepoolne ja kahjustab ministeeriumi mainet. Keskkonnaministeerium leiab, et artikkel on süüdistava alatooniga ja seab kahtluse alla ministeeriumi ja selle ametnike usaldusväärsuse ja ettevalmistatud õigusaktide õiguspärasuse. Kaebaja ei ole rahul, et artiklit enne avaldamist ei kontrollitud.

M
üürileht vastas Pressinõukogule, et kavandatav metsaseadus peegeldab selgelt kallutatust tööstuse huvidele soodsas suunas ja eirab ekspertide arvamust. Leht lisas, et artikli autor soovis keskkonnaministeeriumi kantsleri Andres Talijärvega kohtuda 2016. aasta jaanuaris ilmunud artikli tarbeks, kuid kaebaja keeldus. Leht lisas, et kuna hiljem ilmunud artiklites ei sisaldunud väiteid, mis vastulauseid nõudnuks, siis ei pöördunud autor enam Andres Talijärve poole. Müürileht märkis, et avaldas viis aastat tagasi ilmunud väite, et Andres Talijärvel on võimalikud seosed metsatööstusega.

Pressinõukogu otsustas, et Müürileht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu arvates on tegemist pigem arvamuslooga, kus autoril on õigus hinnanguid anda. Samuti pole Andres Talijärve kohta esitatud personaalset kuriteosüüdistust.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele