Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu leidis Päevalehes ja Delfis ilmunud artiklist rikkumise 

Tallinn, 10. oktoober 2017. Pressinõukogu arutas Jevgeni Ossinovski kaebust Delfis 7. juunil ja Eesti Päevalehes 8. juunil ilmunud artikli „Lehelapsi palganud Ekspress Meedia: minister Ossinovski valetab“ peale ning otsustas, et väljaanded rikkusid head ajakirjandustava.

Uudises on kirjas, et minister Jevgeni Ossinovski viitas Riigikogu infotunnis tööinspektsioonile laekunud kaebusele, milles väideti, et laps pidi Ekspress Grupi heaks töötama kümme tundi päevas. Ekspress Meedia lükkas artiklis ministri väite ümber.

Jevgeni Ossinovski kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik ei olnud sõltumatu, kuna täitis artiklit kirjutades oma tööandja kui konfliktses kaasuses ühe huvitatud osapoole korraldust. Kaebaja lisas, et ajakirjanik ei võtnud tõest menetlusinfot omava tööinspektsiooniga ühendust, kuigi ta palus seda ajakirjanikul teha. Sellega on Jevgeni Ossinovski hinnangul jäetud kontrollimata info tõesus ja allikate usaldusväärsus.

Eesti Päevaleht ja Delfi vastasid Pressinõukogule, et Ekspress Meedia juhatuse liikmed ei mõjuta ega saagi organisatoorselt mõjutada ajakirjanike tööd ja ajakirjanik oli oma tegevuses sõltumatu. Väljaanded selgitasid, et ajakirjanik oli tutvunud väärteomenetluse materjalidega, samuti on artiklis kajastatud kaebaja seisukoht.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud artiklis andma sõna Jevgeni Ossinovskile.

Samuti rikkusid väljaanded ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on pealkirjas sõna „valetab“ kasutamine liiga kategooriline ja see eksitab lugejaid.

Pressinõukogu hinnangul ei ole Eesti Päevaleht ja Delfi rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 2.3., mis näeb ette, et ajakirjanik ei tohi olla kajastatava asutuse teenistuses. Pressinõukogu ei kahtle ajakirjaniku sõltumatuses, sest toimetused on vabad ja sõltumatud oma otsustes.

Eesti Päevaleht avaldas Pressinõukogu otsuse 9. oktoobri paberlehes.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele