Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Tartu Postimehe kohta tauniva otsuse 

Tallinn, 14. november 2017. Pressinõukogu arutas Sandra Reinsalu kaebust Tartu Postimehes 12. septembril ilmunud artikli „Külaselts jäi vallale ja krossiraja arendajale alla“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kohtusse jõudnud konfliktist külaseltsi, Konguta vallavalitsuse ja krossirada arendava Reino kinnistu omaniku vahel.

Reino kinnistu omanik Sandra Reinsalu kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeväiteid ja vigu. Kaebaja ei ole rahul ka artiklis olevate kolmandate isikute kommentaaridega. Samuti ei ole kaebaja rahul, et teda ja ta last on artiklis seoses vallavanemaga mainitud, kuigi nad ei ole avaliku elu tegelased. Kaebaja ei ole rahul, et talle artiklis sõna ei antud, kuigi tema kohta on esitatud süüdistusi.     

Tartu Postimees tunnistas Pressinõukogule, et kahetsusväärselt jäi kaebajale sõna andmata, kuid lehe peatoimetaja vabandas Sandra Reinsalu ees artikli ilmumisele järgneval päeval ja pakkus võimalust selgitava, täpsustava ja vabandava tekstiga eksimus heastada. Lehe väitel kaebaja keeldus kompromissist. Leht tunnistas ka, et artiklis on eksitud kuupäevade ja omavalitsuse juhtorganite nimedega.

Pressinõukogu otsustas, et Tartu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled ja punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul oli kinnistu omanik ja krossiraja arendaja konflikti osapool, kelle kohta on esitatud ka süüdistusi ja seetõttu oleks pidanud leht kaebajale sõna andma.

Pressinõukogu hinnangul teistes ajakirjanduseetika koodeksi punktides rikkumist ei ole. Pressinõukogu ei pea kuupäeva ja omavalitsuse juhtorganitega seotud eksimust kogu artikli seisukohast selliseks, et tegemist oleks ajakirjanduseetika koodeksi rikkumisega.

Pressinõukogu tunnustab Tartu Postimeest lehes avaldatud vabanduse eest.

Tartu Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse paberlehes ja veebis 7. novembril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele