Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Postimehe veebi kohta õigeksmõistva otsuse 

Tallinn, 17. aprill 2017. Pressinõukogu arutas Taavi Lellepi kaebust Postimehe veebis 15. jaanuaril ilmunud artikli „Metsavahendaja kinnitusel saadakse andmed avalikest allikatest“ peale ja otsustas, et väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib metsa ostust ja müügist ning metsavahendusega tegelevatest firmadest ning selles on välja toodud ka Eesti Metsameistri juhatuse liikme Taavi Lellepi aastatetagused karistused.

Taavi Lellep kaebas Pressinõukogule, et karistusandmeid avaldades on rikutud tema õigusi. Kaebaja taotles lehelt karistusandmete eemaldamist, kuid leht seda ei teinud. Taavi Lellep märkis kaebuses, et teda on artiklis nimetatud tegude eest karistatud, kuid antud loos ei olnud põhjust neid avaldada, sest selleks puudus avalik huvi. Kaebaja lisas, et antud artikli puhul oli tegemist vastulausega ja tema karistusi puudutav lõik selles oli toimetuse halvustav ja eksitav kommentaar.

Postimees vastas Pressinõukogule, et Taavi Lellepi taustafaktid olid ajakirjaniku hinnangul loo kontekstis olulised. Leht lisas, et Taavi Lellepi ettevõttel Eesti Metsameister OÜ on nimi, mille abil on jäetud metsaomanikele ekslik mulje nagu oleks tegu riiki esindava asutusega. Leht leiab, et kuna metsa vahendusfirmade tegevus ja töömeetodid on tekitanud ühiskonnas üleüldist pahameelt, pidas ajakirjanik vajalikuks ja põhjendatuks lühidalt valgustada ka kaebaja ja tema partneri tausta. Leht märkis, et tegemist ei olnud vastulausega, vaid osaga artiklite komplektist.

Pressinõukogu otsustas, et Postimehe veeb ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artikkel osa seeriast, mis käsitleb kahtlast metsaäri ja selles kontekstis on kaebaja karistusandmete avaldamine põhjendatud.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele