Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Ekspressi kohta õigeksmõistva otsuse 

Tallinn, 27. juuni 2017. Pressinõukogu arutas kaebust Eesti Ekspressis 22. veebruaril ilmunud artiklite „Suur seksiskandaal alma mater´is“ ja „Politsei uurib professori suhet endise doktorandiga““ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad Tartu Ülikoolis doktorandi ja tema juhendaja vahelistest suhetest ja väidetavast ahistamisest.

A.A. (Pressinõukogu menetles kaebust anonüümselt) kaebas Pressinõukogule, et artiklid sisaldavad ebatäpseid ja eksitavaid väiteid ning lugudega jäetakse mulje, nagu oleks ta üritanud seksi abil akadeemilist karjääri teha, ähvardanud oma juhendajat ja nõudnud enda panemist teadusartikli esimeseks autoriks. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei avaldanud talle artiklisse plaanitavate kõikide väidete sisu ja et ta ei saanud piisaval hulgal kirjalikke küsimusi. Kaebaja märgib, et ajakirjanik ei ole Tartu Ülikoolist sõltumatu, sest on selle ajakirja kolleegiumi liige.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikkel ei sisalda ebatäpset ega eksitavat infot, lugude alapealkirjad on loogilises seoses ja kaebaja seisukohad on kajastatud. Leht kinnitas, et artikli autor ei ole Tartu Ülikooliga ei alluvus- ega sõltuvussuhtes ja tegutses Tartu Ülikooli ajakirja kolleegiumi liikmena ühiskondlikel alustel. Leht lisas, et ajakirjanik vestles kaebajaga korduvalt telefonis ja esitas vajalikud küsimused ka kirjalikult ning kõik kaebaja esitatud seisukohad on artiklites kajastatud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole artiklitega eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on konflikti osapoolte seisukohad kajastamist leidnud. Ajakirjanik andis kaebajale võimaluse teema kommenteerimiseks, kuid kaebaja piirdus lühivastustega ja ei selgitanud juhtunut.

Pressinõukogu pädevuses ei ole antud olukorras tegeleda faktide kontrollimisega, vaid lähtuda sellest, et mõlema poole nägemus toimunust oleks kajastatud.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele