Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Saarte Hääle kohta kaks õigeksmõistvat otsust  

Tallinn, 27. detsember 2017. Pressinõukogu arutas Sander Saburi kaebust Saarte Hääles 30. septembril ilmunud artikli „Võõrale põllule eksinud traktor tõi tüli majja“ peale ning Andres Vinna kaebust 3. novembril ilmunud artikli „Sõrulane tahtis ristida osa kodukohast Sigademaaks“ peale ja otsustas, et leht ei ole kummalgi juhul rikkunud head ajakirjandustava.

30. septembri artikkel räägib Saaremaal toimunud intsidendist, mille käigus sattus traktorist valele maatükile ja purustas seal kasvavad kadakad ja taimed.

Sander Sabur kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta süüdistusi ja kahtlustusi, kuid talle sõna ei anta. Kaebaja leiab, et artiklis on tema kohta esitatud eksitavaid väiteid. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik viitas artiklis tema erakirjale. Kaebaja lisas, et artikli juures olev pilt on tema kui omaniku loata võõral maal lavastatud. Samuti peab kaebaja pildiallkirja naeruvääristavaks. Kaebaja märkis, et ajakirjaniku tööandja on konflikti üks osapooltest, kes ka sõna saab, ja seega ei saa ajakirjanik olla sõltumatu.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et artikkel on üles ehitatud kaebaja poolt esitatud väidetele ja süüdistustele kahju tekitajate suunal. Ajakirjanik kontrollis kaebaja esitatud süüdistusi telefoni teel ja veendus, et info vastab tõele. Leht kinnitas, et avaldatu põhineb tõenditega tagatud faktilisel infol.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud artiklis sõna, loos on viidatud tema kirjadele ja nendes olevad väited kontrollis ajakirjanik kaebajalt üle telefoni teel.

3. novembri artikkel räägib Andres Vinna ettepanekust võtta kolme Sõrve poolsaare küla mitteametliku nimena kasutusele Sigademaa.

Andres Vinn kaebas Pressinõukogule, et keelas ajakirjanikul info avaldamise. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis käänati tema perekonnanime valesti.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et kaebaja kirjast ei olnud võimalik välja lugeda info avaldamise keelamist. Leht märkis, et vastavasisulist kokkulepet pooltel enne artikli ilmumist ei olnud ja ajakirjanik mingit lubadust ei andnud. Leht märkis, et artikkel põhineb avalikult kättesaadaval infol.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja kirjast võimalik välja lugeda info avaldamise keeldu.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele