Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Kuuuurija kohta tauniva otsuse 

Tallinn, 30. juuni 2017. Pressinõukogu arutas Elva linnapea Eva Kamsi kaebust 15. mail TV3 eetris olnud saate „Kuuuurija“ peale ja otsustas, et TV3 rikkus head ajakirjandustava.

Saade räägib Elva turuplatsi kavandatavatest muudatustest. Saates on räägitud nii muudatuste vastaste kui ka Elva linnapeaga.

Elva linnapea Eva Kams kaebas Pressinõukogule, et saatelõigus on esitatud tema kohta valefakte- ja –väiteid, mis kahjustavad tema ja linnavalitsuse mainet. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud võimalust süüdistustele vastata ning osa tema vastustest ja selgitustest saates ei avaldatud. Kaebaja märkis, et saatis ajakirjanikule infot hoonestusõiguse tingimuste kohta, kuid ka neid ei avaldatud. Kaebaja lisas samuti, et oli valmis ajakirjanikuga suhtlema ja täiendavat infot andma, et lugu saaks tasakaalustatud ja põhjalik.

TV3 vastas Pressinõukogule, et saates intervjueeriti linnaelanikke ja Elva linnavalitsuse töötajaid, sealhulgas Eva Kamsi, samuti andis saates selgitusi Elva linna arendusjuht. TV3 lisas, et saate monteerimisel arvestati, et kajastatud saaks kõigi osapoolte arvamused, muu hulgas ka Eva Kamsi selgitused. TV3 leiab, et saates ei ole Elva linnapea kohta ebaõigeid väiteid avaldatud.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 rikkus 15. mai saatega „Kuuuurija“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on Elva linnapeale sõna antud formaalselt, sest sisulistele süüdistustele ei saanud ta vastata.  

TV3 avaldas Pressinõukogu otsuse 28. juunil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele