Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Hinnakirjas kasutatavate väljade seletused

16.07.2004

Tehnilised nõudmised

1. väljavõtte elektroonilise formaadi kirjeldus on XML 1.0 formaadis
1.1 XML kasutatavad tagid on ingliskeelsed
1.2 XML kasutatavate tagide kommentaarid on eestikeelsed

Välja nimi
Seletus
Tüüp
E
PriceList K
A
Date Hinnakirja faili uuendamise kuupäev.
Formaat (AAAAKKPP)
int
K
Näide: Date="20031115"
A
Language Hinnakirjas kasutatav keel
Lubatud variandid: EST | ENG | RUS
EST - eesti keel
ENG - inglise keel
RUS - vene keel

char
K
Näide: Language="EST"
A
Version Hinnakirja standardi versioon.
Hetkel kasutusel versioon 1.0
char
K
Näide: Version="1.0"

E Contact K
E
BusinessName Firma nimi char
K
Näide: <BusinessName>SL Õhtuleht AS </BusinessName>
E
BusinessRegCode Firma registrikood int
K
Näide: <BusinessRegCode>123456789</BusinessRegCode>
E Address K
E
Country Riik char
K
Näide: <Country>Eesti</Country>
E
County Maakond char
K
Näide: <County>Harjumaa</County>
E
City Linn char
K
Näide: <City>Harjumaa</City>
E
Phone Kontakttelefon
NB! Numbris ei tohi esineda tühikuid.
int
K
Näide: <Phone>6144100</Phone>
E
Fax Faks
NB! Numbris ei tohi esineda tühikuid.
int
K
Näide: <Fax>6144001</Fax>
E ContactPerson - V
E
ContactName Kontaktisiku nimi char
V
Näide: <ContactName>John Black</ContactName>
E
ContactPhone Kontaktisiku telefon.
NB! Numbris ei tohi esineda tühikuid.
int
V
Näide: <ContactPhone>6144100</ContactPhone>
E
ContactFax Kontaktisiku faks
NB! Numbris ei tohi esineda tühikuid.
int
V
Näide: <ContactFax>6144001</ContactFax>
E
ContactEmail Kontaktisiku e-maili aadress char
V
Näide: <ContactEmail>john.black@sloleht.ee</ContactEmail>

E PriceInfo -
K
E Product -
K
A ID Toote kood (unikaalne kood)
char
K
Näide: ID="SO087"

E Publication Firma poolt eraldi välja antav toode moodustab publikatsiooni. K
A
Type Väljaande tüüp.
Lubatud variandid: ajaleht | ajakiri | raamat | veeb | kalender | buklett | reklaamileht | voldik | reklaamkataloog
char K
Näide: Type="ajaleht"
A
PublicationName Väljaande nimetus char
K
Näide: PublicationName="SL Õhtuleht"
E Project Eraldi trükitavad või markeeritavad tooted mis komplekteeritakse eelpool kirjeldatud publikatsiooni vahele. K
A ProjectName Projekti nimi char
K
Näide: ProjectName="TV kava"
E ProjectPart Ühe projekti ulatuses toimuv sisemine grupeerimine.
A
ProjectPartName Projekti osa nimi char
K
Näide: ProjectPartName="Esikaas"

E
AdName Reklaami nimetus.
NB! Nimetusse panna esikohale reklaami suurus.
char
K
Näide: <AdName>1/2 esikaas</AdName>
A
Unit Reklaami mõõtühik.
Võimalikud variandid:
mm | px | rida

char

K
Näide: Unit="mm"
E
AdWidth Reklaami laius int
K
Näide: <AdWith>200</AdWith>
E
AdHeight Reklaami kõrgus int
K
Näide: <AdHeight>280</AdHeight>
E AdBlead Kui tegemist on ülekülje reklaamiga ja toodet lõigatakse, siis saab kasutada bleadi.
Bleadi kasutamisel defineeritakse XML hinnakirjas laius ja kõrgus puhta formaadi järgi.
int V
Näide: <AdBlead>280</AdBlead>
E
AdColours Reklaami värvilisus.
Võimalikud variandid: CMYK
(Millest C - sinine, M - punane, Y - kollane, K - must. Kui reklaam on mustvalge, siis tuleb elemendi väärtuseks kirjutada lihtsalt K).
char
K
Näide: <AdColors>CMYK</AdColors>
E
AdPage Reklaami asukoht. Lehekülg võib olla nii tekstina kui numbritega välja kirjutatud. char
K
Näide: <AdPage>280</AdPage>
E
AdPaper K
A
PaperType Paberitüüp.
Võimalikud variandid (kriips juhuks, kui paberi marki ei ole või ei tea): ajaleht | kriit | -
char
K
Näide: <PaperType>ajaleht</PaperType>

E
Prices K
A
Currency Hinnakirjas kasutatav rahaühik.
Võimalikud variandid: EEK | USD | EUR
EEK - Eesti kroon
USD - USA dollar
EUR - euro
char
K
Näide: <Currency>EEK</Currency>
E
PriceNoTax Toote hind (ilma käibemaksuta).
NB! Sendid tuleb kroonidest eraldada punktiga.
decimal
K
Näide: <PriceNoTax>25000.00</PriceNoTax>
A
Period Bannerreklaami ilmumisperiood.
Võimalikud variandid:
päev | nädal | kuu | äripaev | puhkepäev
char
V
Näide: <PriceNoTax Period="päev">25000.00</PriceNoTax>
E
NewPriceNoTax Kui hinnakirjas muutub antud toote hind, siis välja tuleb märkida toote uus hind. decimal
V
A
ChangeDate Hinna muutmise kuupäev.
Formaat (AAAAKKPP)
int
K
Näide:
<NewPriceNoTax ChangeDate="
20031115">25000.00</NewPriceNoTax>
E
Note Kommentaar/täiendus/lisatingimused teksti vabaväljana hinna juurde. char
V
Näide: <Note>15% juurdehindlus kui reklaam on ainuke külje peal</Note>

K - Kohustuslik väli
V- Valikuline väli
E- element
A- atribuut

Vaata ka XML näiteid:


Kirjeldused koostanud:
Riho Kolk
SL Õhtuleht
Tel. 6 144 111
Faks. 6 144 001

 

» Ajalehtede reklaamiinfo
» Reklaami hinnakirja elektrooniline standardEesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele