Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Loteriiseaduse eelnőu muudatusettepanekud

1. Asendada Loteriiseaduse eelnőu §-s 4 lg 1 olev väljend “loterii reklaamimine” väljendiga “loterii reklaami tellimine”.

Pőhjendus: vastavalt Reklaamiseadusele eristatakse reklaami tellimist, vahendamist, avalikku esitamist, tootmist, üldsusele näitamist. Täpsuse mőttes on vaja seaduses piiritleda, mida mőeldakse reklaamimise all. Loterii korraldamisega on otseselt seotud ainult reklaami tellimine.

2. Muuta Loteriiseaduse eelnőu §-s 6 lg 4 toodud summat “300 000 krooni” ja asendada see summaga “1 000 000 krooni”.

Pőhjendus: Käesoleval ajal korraldatakse kaubandusloteriisid juba tunduvalt suuremas summas kui 300 000 krooni. Sellised kaubanduslikud loteriid on viidud läbi majanduslikult väga edukate äriühingute poolt ning leidnud tarbijaskonna seas hea vastuvőtu. Pole otstarbekas selliste edukate äriühingute tegevuse piiramiseks, kes soovivad teha suuremas koguses kingitusi tarbijaskonnale.

3. Täiendada Loteriiseaduse eelnőu § 9 lg 1 pärast sőna “Loteriis” sőnadega “(välja arvatud kaubanduslikus loteriis)”.

Pőhjendus: Kaubanduslikus loteriis osalemise piirangud sätestatakse kaubandusliku tehingu tegemise őigusega. See on sätestatud Tsiviilseadustiku üldosa seaduses teovőime piiriga. Alla 7 aastased isikud vőivad teha pisitehinguid - osta jäätist, limonaadi, ajalehte . Nende tehingute tegemise őiguse keelamine alla 7 aastastel isikutel selle toote kaubandusliku loterii toimumise ajal ei ole praktiliselt teostatav ning ka otstarbekas. Tavaloteriides jääks selline vanuseline piirang sisse.

4. Jätta välja Loteriiseaduse eelnőust § 14.

Pőhjendus: Loterii korraldamisel on juba seatud aktsia- vői osakapitalile ning äriühingu omakapitalile piiriks 400 000 krooni. Panga garantiide nőudmine koormab asjatult loteriikorraldaja tegevust. Enamuse suurte kaubandusloteriide tegemine toimub rahvusvahelisel kapitalil tegutsevate äriühingute poolt, kelle maksejőulisuses poel alust kahelda. Väiksemate äriühingute jaoks seab piirangu juba omakapitali nőue.

5. Jätta välja Loteriiseaduse eelnőust § 16 lg 5.

Pőhjendus: vt punkt 4 pőhjendust

6. Jätta Loteriiseaduse eelnőu § 19 lg 1 p2 välja sőnad “... ja jooksva aasta kasumiaruandest, bilansist ja lisadest koosnev vahearuanne, mis on koostatud mitte varem kui kaks kuud enne korraldusloa taotlemist.”.

Pőhjendus: Suurte äriühingute vahearuande tegemine kestab tavaliselt üle kahe kuu. Samuti maksab suurte äriühingute vahearuande tegemine rohkem kui 100 000 krooni. Selliste kulutuste tegemise nőue ei ole mőistlik. Sellist nőuet ei ole ühegi teise tegevusloa taotlemisel kehtestatud. Vahearuannete auditeerimise kohustus puudub isegi börsiettevőtetel.

7. Jätta Loteriiseaduse eelnőu § 19 lg 1 p 3 esimesest lausest välja sőnad “ja elulookirjeldused” .

Pőhjendus: Elulookirjelduste esitamise nőue ei ole otstarbekas. Elulookirjelduste nőude kehtestamine on seotud Eelnőu § 21 p3 alusel keeldumise aluse sisseviimisega, kui isiku elulookirjeldusest selgub, et tema varasem tegevus annab aluse kahelda tema varasemas tegevuses äriühingute juhtimises.

Oma sisult on tegemist teatud tegevusalal tegutsemise piiranguga, kusjuures § 21 p3 sőnastuse kohaselt ei eeldata, et isikule oleks kehtestatud teatud tegevusalal tegevuse piirangud kohtu otsusega. Eelnőu § 21 p3 sőnastuse kohaselt vőidakse keelduda tegevusloa andmisest ka juhul, kui isiku varasem tegevus annab aluse kahtluseks.

Üksnes kahtluse alusel kellegi tegevuse piiramine riigi poolt on demokraatlikus őigusriigis väga kaheldava väärtusega ning vajaks kindlasti sügavamat őigusteoreetilist analüüsi.

8. Asendada Loteriiseaduse eelnőu §-s 20 sőnad “kolme kuu” sőnadega “kahe nädala”.

Pőhjendus: Oma äritegevuse planeerimisel peab olema äriühingutel vőimalik saada riigi poolt taotluste läbivaatamine mőistliku aja jooksul. Kaks nädalat on vőetud analoogiana Äriregistri pidajale kehtestatud menetluse tähtaegadest.

9. Jätta Loteriiseaduse eelnőu §-st 21 p 1 välja teine lause.

Pőhjendus: Ettevőtte suutlikust oma kohustusi täita näitab netovara ehk vaba omakapitali olemasolu, mis peab olema seaduses sätestatud piirides. Selliste andemete kontrollimiseks annab aluse sama punkti esimene lause.

10. Jätta Loteriiseaduse eelnőust välja § 21 p 3.

Pőhjendus: Vaata pőhjendusi punkti 7 juures.

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele