Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti ajalehetööstus 2003

Liikmeslehtede käive (kokkuvõte 21 liikmeslehe andmete põhjal)
Sales and advertising revenues 2003 (including 21 member papers)

  Kogukäive
(000 kr)
Sales revenues
(000 EEK)
Reklaamikäive
(000 kr)
Advertising revenue
(000 EEK)
Reklaamikäibe
osakaal kogukäibes
Advertising revenue
shares
Üleriiklikud päevalehed (Eesti Päevaleht, Postimees, SL Õhtuleht, Äripäev)
National dailies
422,660 208,900 49.4%
Maakonnalehed (11 maakonnalehe andmed), sh
Regional papers (including 11 papers):
95,139 45,074 47.4%
kontsernilehed (Järva Teataja, Pärnu Postimees, Sakala, Valgamaalane, Virumaa Teataja)
Newspapers owned by Eesti Meedia concern
57,691 28,545 49.5%
kontsernivälised lehed (Hiiu Leht, Lääne Elu, Meie Maa, Nädaline, Põhjarannik/Sev.Pob., Võrumaa Teataja)
Independent publishers
37,448 16,529 44.1%
Üleriiklikud nädalalehed (Den za Dnjom, Eesti Ekspress, Eesti Kirik, Sirp, Terviseleht, Õpetajate Leht)
National weeklies
104,295 67,645 64.9%
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
622,094 321,619 51.7%

 

Liikmeslehtede personalikulud (kokkuvõte 21 liikmeslehe andmete põhjal)
Salary costs (including 21 member papers)

  Personalikulud
kokku (000 kr)
Total salary
costs (000 EEK)
Toimetuse töötajaid
kokku1
Total number
of employees
Kulud ühe töötaja
kohta (000 kr)
Salary costs per
employee (000 EEK)
Üleriiklikud päevalehed (Eesti Päevaleht, Postimees, SL Õhtuleht, Äripäev)
National dailies
126,232 535 236.0
Maakonnalehed (11 maakonnalehe andmed), sh
Regional papers (including 11 papers):
     
kontsernilehed (Järva Teataja, Pärnu Postimees, Sakala, Valgamaalane, Virumaa Teataja)
Newspapers owned by Eesti Meedia concern
18,352 141 130.2
kontsernivälised lehed (Hiiu Leht, Lääne Elu, Meie Maa, Nädaline, Põhjarannik/Sev.Pob., Võrumaa Teataja)
Independent publishers
13,697 125 110.0
Üleriiklikud nädalalehed (Den za Dnjom, Eesti Ekspress, Eesti Kirik, Sirp, Terviseleht, Õpetajate Leht)
National weeklies
47,755 221 216.1
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
206,037 1,022 201.6

1 kõik ajalehe väljaandmisega seotud töötajad

 

Eesti ajalehtede trükiarv (000)
Estonian newspapers: circulation (000)

  2001 2002 2003
Päevalehed kokku / Total dailies 2 258 255 251
Üleriigilise leviga / National dailies 199 196 199
Maakkonnalehed / Regional/local dailies 59 59 52
Tasuta päevalehed / Free dailies 0 0 0
1-3 korda nädalas ilmuvad lehed kokku / Total non-dailies 3      
Üleriigilise leviga / National non-dailies 275 273 266
Regionaalsed/kohalikud / Regional/local non-dailies 69 68 70
Tasuta lehed / Free non-dailies 144 129 138
Pühapäevalehed kokku / Total Sundays 4      
Üleriigilise leviga / National Sundays 0 0 0
Regionaalsed/kohalikud / Regional/local Sundays 0 0 0
Tasuta lehed / Free Sundays 0 0 0

Allikas / Source: EALL

2 4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed/ Newspapers published at least four days a week
3 Newspapers published three days a week or less (with the exception of papers published on Sundays only)
4 Newspapers published on Sundays only.

 

Eesti päevalehtede lugejate vanuseline struktuur
Age structure of readership 5

Vanus
Age
Protsent lugejatest
% of readership
Igapäevaste lugejate osakaal vanusegrupis
% daily reach within age group
15 - 19 9,9 65,5
20 - 29 18,5 68,0
30 - 39 17,7 67,4
40 - 49 18,9 67,5
50 - 59 15,8 69,2
60 - 74 19,2 62,4
Kokku 100 X

Allikas / Source: TNS Emor

 

10 suuremat reklaamijat Eesti ajalehtedes
Top ten advertisers in Estonian newspapers5

  Reklaamija / Advertiser
1 A-Selver
2 Kesko Food
3 Kadaka Säästumarket
4 EMT
5 Radiolinja
6 Indoor Group
7 Prisma Peremarket
8 Eesti Ühispank
9 Info-Auto
10 Inpoc

Allikas / Source : TNS Emor AdEx

5 Daily newspapers (incl national and regional daily newspapers)

 

Tiraažid

Ajalehetööstuse arhiiv

» 2006
» 2005
» 2004
» 2003Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele