Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti ajalehetööstus 2004

Liikmeslehtede käive (kokkuvõte 21 liikmeslehe andmete põhjal)
Sales and advertising revenues 2004 (including 21 member papers)

  Kogukäive
(000 kr)
Sales revenues
(000 EEK)
Reklaamikäive
(000 kr)
Advertising revenue
(000 EEK)
Reklaamikäibe
osakaal kogukäibes
Advertising revenue
shares
Üleriiklikud päevalehed (Eesti Päevaleht, Postimees, SL Õhtuleht, Äripäev)
National dailies
454 850 224 190 50%
Maakonnalehed (11 maakonnalehe andmed), sh
Regional papers (including 11 papers)
97 264 46 739 45%
kontsernilehed (Järva Teataja, Pärnu Postimees, Sakala, Valgamaalane, Virumaa Teataja)
Newspapers owned by Eesti Meedia concern
59 413 29 151 46%
kontsernivälised lehed (Hiiu Leht, Lääne Elu, Meie Maa, Nädaline, Põhjarannik/Sev.Pob., Võrumaa Teataja)
Independent publishers
37 851 17 588 43,8%
Üleriiklikud nädalalehed (Den za Dnjom, Eesti Ekspress, Eesti Kirik, Sirp, Terviseleht, Õpetajate Leht)
National weeklies
103 578 69 989 44%
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
655 692 340 918 46%

Liikmeslehtede personalikulud (kokkuvõte 21 liikmeslehe andmete põhjal)
Salary costs (including 21 member papers)

  Personalikulud
kokku (000 kr)
Total salary
costs (000 EEK)
Toimetuse töötajaid
kokku1
Total number
of employees
Kulud ühe töötaja
kohta (000 kr)
Salary costs per
employee (000 EEK)
Üleriiklikud päevalehed (Eesti Päevaleht, Postimees, SL Õhtuleht, Äripäev)
National dailies
138 850 578 242,4
Maakonnalehed (11 maakonnalehe andmed), sh
Regional papers (including 11 papers)
36 059 262 128,5
kontsernilehed (Järva Teataja, Pärnu Postimees, Sakala, Valgamaalane, Virumaa Teataja)
Newspapers owned by Eesti Meedia concern
19 662 141 134,2
kontsernivälised lehed (Hiiu Leht, Lääne Elu, Meie Maa, Nädaline, Põhjarannik/Sev.Pob., Võrumaa Teataja)
Independent publishers
16 397 121 122,8
Üleriiklikud nädalalehed (Den za Dnjom, Eesti Ekspress, Eesti Kirik, Sirp, Terviseleht, Õpetajate Leht)
National weeklies
35 997 180 140,4
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
210 907 1020 159,9

1 kõik ajalehe väljaandmisega seotud töötajad

Eesti ajalehtede trükiarv (000)
Estonian newspapers: circulation (000)

  2001 2002 2003 2004
Päevalehed kokku / Total dailies 2 258 255 251 257
Üleriigilise leviga / National dailies 199 196 199 200
Maakkonnalehed / Regional/local dailies 59 59 52 57
Tasuta päevalehed / Free dailies 0 0 0 0
1-3 korda nädalas ilmuvad lehed kokku / Total non-dailies 3        
Üleriigilise leviga / National non-dailies 275 273 266 177
Regionaalsed/kohalikud / Regional/local non-dailies 69 68 70 52
Tasuta lehed / Free non-dailies 144 129 138 88
Pühapäevalehed kokku / Total Sundays 4        
Üleriigilise leviga / National Sundays 0 0 0 0
Regionaalsed/kohalikud / Regional/local Sundays 0 0 0 0
Tasuta lehed / Free Sundays 0 0 0 0

Allikas / Source: EALL

2 4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed/ Newspapers published at least four days a week
3 Newspapers published three days a week or less (with the exception of papers published on Sundays only)
4 Newspapers published on Sundays only.

Eesti päevalehtede lugejate vanuseline struktuur
Age structure of readership 5

Vanus
Age
Protsent lugejatest
% of readership
Igapäevaste lugejate osakaal vanusegrupis
% daily reach within age group
15 - 19 9,3 59,9
20 - 29 17,5 62,7
30 - 39 18 67,5
40 - 49 19,1 67,1
50 - 59 16,3 69,3
60 - 74 19,6 63,3
Kokku 100 X

Allikas / Source: TNS Emor

10 suuremat reklaamijat Eesti ajalehtedes
Top ten advertisers in Estonian newspapers5

  Reklaamija / Advertiser
1 EMT
2 Kesko Food
3 A-Selver
4 Säästumarket
5 Info-Auto
6 Elion
7 Eesti Ühispank
8 Indoor Group
9 MPDE
10 Veho Eesti

Allikas / Source : TNS Emor 

5 Daily newspapers (incl national and regional daily newspapers)

 

Tiraažid

Ajalehetööstuse arhiiv

» 2006
» 2005
» 2004
» 2003Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele