Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti ajalehetööstus 2008

Liikmeslehtede käive (kokkuvõte 43 liikmeslehe andmete põhjal)
Sales and advertising revenues 2008 (including 43 member papers)

  Kogukäive
(000 kr)
Sales revenues
(000 EEK)
Reklaamikäive
(000 kr)
Advertising revenue
(000 EEK)
Reklaamikäibe
osakaal kogukäibes
Advertising revenue
shares
Üleriiklikud päevalehed (Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev, Vesti Dnja,  venekeelne Postimees)
National dailies
692 100 328 400 47%
Maakonna- ja kohalikud lehed (23 lehe andmed)
Regional papers (including 23 papers)
186 500 104 000 56%
Üleriiklikud nädalalehed (Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Terviseleht, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Den za Dnjom, Komsomlskaja Pravda P-E)
National weeklies
208 700 122 000 58%
Tasuta lehed
Free papers
30 000 30 000 100%
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
1 117 300 584 400 52%

Liikmeslehtede personalikulud (kokkuvõte 43 liikmeslehe andmete põhjal)
Salary costs (including 43 member papers)

  Toimetuse töötaja
keskmine kuutöötasu
Average salary
of employees
Ajakirjanikke
kokku
Total number
of journalists
Toimetuse töötajaid
kokku1
Total number
of employees
Üleriiklikud päevalehed
National dailies
17 400 453 611
Maakonna- ja kohalikud lehed
Regional papers
10 380 295 421
Üleriiklikud nädalalehed
National weeklies
12 900 161 309
Tasuta lehed
Free papers
13 000 33 35
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
12 000 942 1 376

1 kõik ajalehe väljaandmisega seotud töötajad

Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)
Estonian newspapers´ circulation (000), average circulation in year

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Päevalehed kokku / Total dailies 2 258 255 251 257 297,7 334,2 369 333
Üleriigilise leviga / National dailies 199 196 199 200 204,8 224 225 208
Maakkonnalehed / Regional/local dailies 59 59 52 57 50,9 51,7 55 53
Tasuta päevalehed / Free dailies 0 0 0 0 42 58,5 89 72
1-3 korda nädalas ilmuvad lehed kokku / Total non-dailies 3         245,9 249,8 275 248
Üleriigilise leviga / National non-dailies 275 273 266 177 153,9 157,4 163 138
Regionaalsed/kohalikud / Regional/local non-dailies 69 68 70 52 55 50,1 76 76
Tasuta lehed / Free non-dailies 144 129 138 88 37 42,3 36 34

Allikas / Source: EALL

2 4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed/ Newspapers published at least four days a week
3 Newspapers published three days a week or less (with the exception of papers published on Sundays only)

Eesti päevalehtede lugejate vanuseline struktuur
Age structure of readership

Vanus
Age
Protsent lugejatest
% of readership
Igapäevaste lugejate osakaal vanusegrupis
% daily reach within age group
15 - 19 8,5 57,8
20 - 29 17,2 59,7
30 - 39 16,9 63,9
40 - 49 18,9 70,6
50 - 59 17,8 69,9
60 - 74 10,7 73,3
Kokku 100 X

Allikas / Source: TNS Emor

10 suuremat reklaamijat Eesti ajalehtedes
Top ten advertisers in Estonian newspapers

  Reklaamija / Advertiser
1 Info-Auto
2 Veho Eesti
3 A-Selver
4 Rimi Baltic
5 Indoor Group
6 Masku Baltic
7 Inchape Motors
8 Nordoptika
9 Prisma Peremarket
10 Tallink Grupp

Allikas / Source : TNS Emor 

 

Tiraažid

Ajalehetööstuse arhiiv

» 2009
» 2008
» 2007
» 2006
» 2005
» 2004
» 2003Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi &nb