Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti ajalehetööstus 2011

Liikmeslehtede käive (kokkuvõte 38 liikmeslehe andmete põhjal)
Sales and advertising revenues 2011 (including 38 member papers)

  Kogukäive
(000 EUR)
Sales revenues
(000 EUR)
Reklaamikäive
(000 EUR)
Advertising revenue
(000 EUR)
Reklaamikäibe
osakaal kogukäibes
Advertising revenue
shares
Üleriiklikud päevalehed (Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev, venekeelne Postimees)
National dailies
27 000 12 000 44%
Maakonna- ja kohalikud lehed (21 lehe andmed)
Regional papers (including 21 papers)
8 000 4 000 50%
Üleriiklikud nädalalehed (Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Den za Dnjom, Komsomlskaja Pravda Baltija, Vestnik ZOZ)
National weeklies
9 000 5 000 56%
Tasuta lehed
Free papers
1 000 1 000 100%
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
45 000 22 000 49%

Liikmeslehtede personalikulud (kokkuvõte 38 liikmeslehe andmete põhjal)
Salary costs (including 38 member papers)

  Toimetuse töötaja
keskmine kuutöötasu
Average salary
of employees
Ajakirjanikke
kokku
Total number
of journalists
Toimetuse töötajaid
kokku1
Total number
of employees
Üleriiklikud päevalehed
National dailies
957 270 383
Maakonna- ja kohalikud lehed
Regional papers
670 205 309
Üleriiklikud nädalalehed
National weeklies
806 166 303
Tasuta lehed
Free papers
 605 27 33
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
10 700 668 1028

1 kõik ajalehe väljaandmisega seotud töötajad

Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)
Estonian newspapers´ circulation (000), average circulation in year

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Päevalehed kokku / Total dailies2 255 251 257 297,7 334,2 369 333 228 218 210
Üleriigilise leviga / National dailies 196 199 200 204,8 224 225 208 178 169 162
Maakkonnalehed / Regional/local dailies 59 52 57 50,9 51,7 55 53 50 49 48
Tasuta päevalehed / Free dailies 0 0 0 42 58,5 89 72 0 0 0
1-3 korda nädalas ilmuvad lehed kokku / Total non-dailies 3 470 474 317 245,9 249,8 275 248 309 291 350
Üleriigilise leviga / National non-dailies 273 266 177 153,9 157,4 163 138 144 139 134
Regionaalsed/kohalikud / Regional/local non-dailies 68 70 52 55 50,1 76 76 69 55 51
Tasuta lehed / Free non-dailies 129 138 88 37 42,3 36 34 96 97 165

Allikas / Source: EALL

2 4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed/ Newspapers published at least four days a week
3 Newspapers published three days a week or less (with the exception of papers published on Sundays only)

 

Tiraažid

Ajalehetööstuse arhiiv

» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006
» 2005
» 2004
» 2003Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele