Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 513

Pressinõukogu otsus
08.05.2014

Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas AS PricewaterhouseCoopers (PwC) juhtiv partneri Ago Vilu kaebust Eesti Päevalehes ja Delfi Ärilehes 17. veebruaril 2014 ilmunud artikli „Eesti Energia USA projekt vindub: sealsele „kivile“ pole sobivat töötlemisseadet“ peale ja otsustas, et leht ja Delfi rikkusid head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Eesti Energia USA ärist Utah´ põlevkivi töötlemiseks. Artiklis on kirjas, et Eesti Energia audiitorfirma PwC soovitas juba mullu Utah´ projekti väärtuse alla hinnata. Sama väide on artiklis esitatud mitmes kohas. 6. märtsil avaldasid nii leht kui ka Delfi vabanduse.

Ago Vilu kaebas Pressinõukogule, et artiklis sisaldub tõele mittevastav ja ebatäpne info, mis ei ole faktidega tõestatav. Kaebaja kinnitusel ei vasta tõele väide, nagu oleks PwC soovitanud Utah' projekti väärtuse alla hinnata ja samuti on alusetu väide, nagu ei oleks Eesti Energia PwC soovitust kuulda võtnud. Vastavalt raamatupidamisstandarditele ei ole PwC antud projektiga seotud varade allahindlust vajalikuks pidanud ega seda Eesti Energiale soovitanud. PwC pöördus Eesti Päevalehe ja Delfi poole palvega avaldada esimesel võimalusel avaldus Eesti Päevalehe samal leheküljel, kus ilmus esialgne info ning parandada viga Delfi uudises. Kaebuse esitamise ajaks seda tehtud ei olnud.

Eesti Päevaleht vastas, et lehes ilmus 6. märtsil vabandus seoses eksitusega. Samal päeval ilmus vabandus ka Delfis.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ja Delfi Ärileht rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul oleks leht pidanud vabanduse kohe peale Ago Vilu pöördumist avaldama.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele